Nejvýchodnější obec Libereckého kraje
mapa

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině 09/2017


Autor: starosta - z obdržené pošty Publikováno 12. 9. 2017 8:09

Sanace krovů a opláštění střechy sokolovny

sanacečervotoče.JPGPři opravách uvolněné střešní krytiny byl na jaře letošního roku zjištěn havarijní stav krovů, trámů i prkenného opláštění střechy a trámů ve stropě na sokolovně. Dřevěné prvky byly masivně napadeny červotočem a tesaříkem. Obec tuto havárii řešila zasmluvněním ošetření dřevěných prvků vícevrstvým speciálním nátěrem u firma Stanislav Brádle, Liberec. O zadání zakázky v ceně 141.950,- Kč rozhodlo zastupitelstvo na konci června letošního roku. Následně byla půda sokolovny zaměstnanci obce vyklizena a odborná firma během srpna krov sanovala. Bylo ještě doporučeno zajistit neustálé větrání těchto půdních prostor, což bude řešeno např. novými prostupy ve štítových stěnách.


Autor: Starosta Publikováno 11. 9. 2017 9:53

Pozvánka do Studence na koncert ZUŠ

koncertZUŠ Studenec.png


Autor: Starosta - z obdrženého emailu Publikováno 11. 9. 2017 8:10

Pozvání do obecní knihovny

knížky092017.jpgOd pátku 8. září 2017 se opět rozjíždí pravidelné fungování obecní knihovny. Otevřeno bude každý týden v pátek v době od 16:00 do 17:00 hodin. V případě potřeby je možné si dohodnout i jiný, osobní termín, s paní knihovnicí na tel.čísle 724 850 853. Na čtenáře v knihovně čekají desítky nově získaných knižních titulů, knihy z vlastního knižního fondu i z výměnného fondu semilské regionální knihovny. Pokud byste potřebovali vypůjčit nějakou konkrétní knihu, která v Čisté není, lze ji u paní knihovnice objednat prostřednictvím semilské knihovny z Krajské vědecké knihovny v Liberci nebo u jiných knihoven v republice. Připraveny jsou pohádky pro nejmenší, knížky pro děti, ale i literatura faktu nebo literatura pro dospělé - detektivky, romány pro ženy, válečné příběhy.....   přijďte se podívat a stát se dalším aktivním čtenářem. Dveře jsou otevřené všem.


Autor: Starosta Publikováno 8. 9. 2017 15:22

Aktuálně nabízený nepotřebný majetek ze školy

Nabídka aktuálního nepotřebného majetku z ZŠ a MŠ Čistá u Horek k 8.9.2017:

Nabídka nepotřebného majetku ZŠ a MŠ Čistá u Horek


Autor: Starosta Publikováno 8. 9. 2017 11:13

Pozvánka na krajské dožínky

plakat_dozinky_2017.jpg


Autor: Starosta - z obdrženého emailu Publikováno 8. 9. 2017 9:14

Úpravy autobusové zastávky u obecního úřadu

zastavka2017.jpgNa přelomu srpna a září probíhaly práce na zlepšení autobusové zastávky ve středu obce u obecního úřadu. Na přání spoluobčanů zde obec nechala instalovat dřevěnou čekárnu i ve směru na Novou Paku a nyní dochází k zajištění svahu za zastávkou. Zemní práce byly provedeny vlastními silami, čekárnu zhotovil Martin Grof a opěrnou zídku zbudovala firma Martin Šmíd. Veškeré práce by měly skončit instalací odpadkového koše a výsadbou zeleně koncem září.


Autor: Starosta Publikováno 7. 9. 2017 20:01

Audit společnosti EKOKOM

V pondělí 4. září naše obec prošla auditem společnosti EKOKOM. Audit dopadl dobře, všechny potřebné podklady byly auditorce předloženy. Dokonce se ukázalo, že bychom mohli získat i zpětně nějaké drobné finance za nádobový sběr kovového odpadu, o což jsme okamžitě požádali. Od společnosti EKOKOM má obec bezúplatně zapůjčeny tři nádoby na tříděný odpad (kontejner na papír, kontejner na PET lahve a zvon na sklo) a ročně (dle množství vytříděného odpadu) získává do svého rozpočtu cca 100 tisíc korun. Cílem tedy je co možná nejvíce třídit.


Autor: Starosta Publikováno 6. 9. 2017 11:58

Velké změny v naší škole

V pondělí 4. září 2017 byl i v čistecké škole oficiálně zahájen nový školní rok. Škola prošla během letních prázdnin mnoha změnami a další budou následovat. Ve školní kuchyni pomáhá nová digestoř, ale především bylo vyměněno velké okno ve východní stěně budovy. Kuchařky tak mohou snáze větrat a celá kuchyň se krásně prosvětlila. Další úpravy probíhaly ve třídách. V prvním patře začala výměna podlahových krytin a malovalo se. Postupně se vyměňuje i nábytek, který se podařilo pouze za dopravu získat z různých škol. Ve druhém patře se také pokládalo linoleum, hlavně jsou ale už nyní využívány prakticky všechny učebny. Z bývalé ředitelny v prvním patře je kabinet učitelů stejně jako ze sborovny o patro výš. Ředitelna je přestěhována do dřívější kuchyňky a v bývalé knihovně je nově sborovna, resp. prostor pro porady, jednání výchovné poradkyně apod.V současné době je čistecká škola na plné kapacitě - je zapsaných 65 žáků, stejně tak jako je plná školka se 24 dětmi.

S takovým množstvím dětí souvisí i další aktivity. Už v loňském školním roce při škole působil Dětský klub. Díky spolupráci s Edda, z.ú., se pokračuje v druhé "družině". To umožňuje plně vykrýt zájemce o školní družinu - dětí z prvního stupně školy, protože jedna třída družiny kapacitně nestačila. Došlo zde od září i k totální výměně personálu, což by mělo pomoci k hodnotnějšímu trávení volného času dětí. Co je pro obec velmi důležité, tak veškeré náklady na provoz a mzdy spojené s touto "družinou" jdou z peněz Evropské unie prostřednictvím Edda, z.ú. Tato instituce dokonce ještě hradí nájem a příspěvek na služby ve výši 9.500,- Kč měsíčně!

V úterý 5. září probíhalo zasedání konkursní komise. K 30. červnu totiž podal rezignaci dosavadní ředitel. Mgr. Ivo Chocholáč. Ještě v červnu byl vyhlášen konkurs. Jedinou přihlášku podala Mgr. Eva Chudobová, která splňuje odbornostní předpoklady a svou vizi školy obhájila před konkursní komisí složenou ze zástupce odboru školství libereckého krajského úřadu, zástupce České školní inspekce, starosty obce a paní Magdaleny Neumannové za zřizovatele školy, Marie Halamové za Radu školy, Mgr. Iva Chocholáče za pedagogy školy a PaedDr. Petra Junka, odborníka na školství - ředitele ZŠ a MŠ Studenec. Paní Mgr. Eva Chudobová byla od 1.7.2017 pověřena řízením školy a od 6.9.2017 je jmenována ředitelkou této příspěvkové organizace obce.

Další změny však budou následovat. Škole se podařilo získat dotační prostředky na pedagogické asistenty do školky i školy, připravuje se vzdělávání rodičů i široké veřejnosti. 

JESLE.png

Opět díky spolupráci s Edda, z.ú., nastane už poměrně brzy v přízemí školy velké budování. Tato organizace totiž připravuje od 1.1.2018 v Čisté zřízení Dětské skupiny. Prakticky půjde o oddělení mateřské školky pro úplně nejmenší děti, kdy bude v personálu mimo učitelek ještě i chůva. Kapacita tohoto zařízení je jasně daná s maximálně 15. dětmi. V nejbližší době budou k tomuto projektu zveřejněny podrobnosti na webu i v obecním zpravodaji, protože už je potřeba začít mapovat zájemce. A opět je tu věc financí. Stejně jako u dětského klubu bude Edda, z.ú., platit  měsíčně cca 10.000,- Kč nájmu a příspěvku na služby. Veškeré finanční investice do stavebních úprav, do vybavení prostor a dále mzdové náklady na pracovnice tohoto zařízení půjdou za touto institucí, takže obec v této fázi nebude muset investovat žádné prostředky. Naopak to přinese vznik dalších pracovních míst a především podstatně navýší možnosti umístění předškoláků do kolektivního zařízení přímo v obci.

Děkujeme předešlému panu řediteli za sílu, kterou věnoval rozjezdu školy (začínalo se s 9 žáčky). Děkujeme všem, kdo během prázdnin jakkoli pomohli ve škole. Přejeme nové paní ředitelce trpělivost, hodně úspěchů v práci. Pedagogickému i nepedagogickému personálu přejeme rovněž zdárný rok. Dětem pak příjemné prostředí a pohodu pro získávání nových znalostí a dovedností.


Autor: Starosta Publikováno 6. 9. 2017 11:50

Domácí kompostéry

kompostér.jpgObec Čistá v současné domě připravuje projekt na doplnění /rozšíření/  likvidace BRKO (biologicky rozložitelný odpad). Čistá je zapojena do projektu komunitního kompostování. Během sezóny od dubna do poloviny listopadu po obci rotují kontejnery na bioodpad a u salaše v dolní části obce stojí velkoobjemový kontejner na trávu, větve či zbytky ze zahrádek. Snahou obce je vytěsnit rozložitelný odpad z popelnic nejen v době komunitního kompostování. Záměrem je pořízení domácích kompostérů o objemu cca 700 l (orientační fotografie), které by pomáhaly s likvidací BRKO v době, kdy nejede komunitní kompostárna, případně doplnily možnost likvidace menšího množství bioodpadu přímo doma na zahradě. 

Pokud byste měli zájem o domácí kompostér, kontaktujte do pátku 15. září obecní úřad (ou.cista@iol.cz, 481 596 105, 724 180 480) Toto mapování zájmu poslouží pro tvorbu projektu, který budeme v druhé polovině září předkládat na Liberecký kraj.

V případě, že se podaří s projektem uspět, byly by kompostéry zájemcům za nějaký symbolický příspěvek zapůjčeny do užívání na jaře roku 2018.


Autor: Starosta Publikováno 6. 9. 2017 10:34


Informační SMS

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

Tip na výlet

Počasí

Čtvrtek Polojasno 12/5 °C
Pátek Zataženo 13/5 °C
Sobota Jasno 15/6 °C
Neděle Zataženo 16/8 °C

Návštěvnost stránek

447835