image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Obecní symboly

Obecní symboly

obecní symboly

 

„Ve stříbrno-modře vpravo polceném štítě vpravo modrý vlnitý kůl, vlevo zlatá berla se stříbrným květem lnu se zlatým semeníkem v závitu zkřížená dvěma stříbrnými limpami.“ Tolik heraldickou mluvou popis obecních symbolů /popis je z pohledu ze znaku ven/.

 Obecní symbolika odkazuje na několik historických a teritoriálních prvků:

 Ve znaku i obecním praporu je modrou vlnovkou označen odkaz na název obce dle čistého potoka.

 Historickou vazbu má opatská berla odkazující na patrona čisteckého kostela, sv. Prokopa, opata. (Tato část je odvozena od obecní pečeti z poloviny XIX. století uchovávané v Národním muzeu.)

 V závitu berly je umístěn kvítek lnu odkazující na v Čisté letitou tradici pěstování a zpracovávání lnu, která zanikla až v devadesátých letech 20. století.

 Přes berlu jsou zkříženy dvě pivovarské limpy. Limpa je zaostřené prkno, které se používalo na rovnání sladu v pivovarech. V Čisté bylo i sídlo vrchnosti v panském (pivovarském) domě. Čistecký pivovar měl několikasetletou tradici, kterou ukončili Němci za okupace v roce 1942.

 Barvy obsažené v symbolech -modrá, stříbrná, zlatá = barvy venkovské krajiny (stromy, lesy, louky, pole, hory, vodní toky a plochy, širé nebe).

Návrh obecních symbolů zpracoval heraldik, Mgr. Jan Tejkal, z Ostravy. Podobu znaku a vlajky vybralo na svém zasedání Zastupitelstvo obce dne 16.7.2014 (č.usn. 4/28/14). Znak i vlajka byla obci udělena rozhodnutím předsedy Parlamentu České republiky Poslanecké sněmovny č. 27 ze dne 24.11.2014. Dekrety k tomu byly převzaty starostou obce ve sněmovně 5. března 2015.

Užití obecních symbolů podléhá schválení orgánem obce. Svévolné užívání nebo upravování symbolů je zakázáno.