Nejvýchodnější obec Libereckého kraje
mapa Virtuální prohlídka

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozvojové dokumenty

Rozvojové dokumenty obce

Územní plán

Obec Čistá u Horek má aktuální územně plánovací dokumentaci "Územní plán Čistá u Horek". Byl schválen usnesením ZO č. 1/29/10 dne 27.8.2010 a jeho účinnost začala 13.9.2010.

V roce 2017 byl ÚP aktualizován Změnou č. 1 ÚP Čistá u Horek. Podrobnosti níže.

Grafická část :

Textová část:

Hlavní výkres

Hlavní výkres - legenda

Koordinační výkres

Koordinační výkres - legenda

Širší vztahy

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura - legenda

VPS

VPS - legenda

Zábory

Zábory - legenda

Základní členění

Základní členění - legenda

Text - výrok

Text - odůvodnění

Změna č. 1 Územního plánu Čistá u Horek

Schváleno usnesením ZO č. 1/20/17 dne 29.3.2017.

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez

Výkres širších vztahů

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres základního členění území

Změna č.1 ÚP Čistá u Horek - text

 S tištěnou verzí aktuálního ÚP je možné se seznámit v kanceláři OÚ.


Studie kanalizace

Obec nechala zpracovat studii technického záměru výstavby kanalizace splaškových vod pro celou Čistou. Firma Medium projekt, v.o.s. předala dokumentaci k dalšímu řešení. V přiložených PDF souborech jsou zveřejněny mapky záměru:

Kanalizace I.

Kanalizace II.

Plán rozvoje obce

Plán rozvoje obce je živým dokumentem mapujícícm potřeby obyvatel obce a finanční zdroje na krytí těchto potřeb využitelné.

Plán rozvoje obce 2016