image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Popis úřadu

Popis úřadu

Obecní úřad

Ladislav Jiřička, starosta

+420 481 596 105  +420 724 180 480 starosta@cistauhorek.cz

Ing. Lukáš Lejdar, místostarosta   

podnetyproobec@seznam.cz

Růžena Heková, účetní     

+420 481 596 105 ucetni@cistauhorek.cz

mobilní telefon s funkcí WhatsApp do kanceláře OÚ

+420 776 075 940 

Libor Boháč, zaměstnanec obce: výkon technických služeb, odpady, údržba zeleně

+420 603 701 932

Úřední hodiny

Pondělí            8:00 - 12:00 13:00 - 19:00
Úterý 8:00 - 12:00  
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek pouze smluvené schůzky  
Pátek 8:00 - 12:00  

Zastupitelstvo

Ladislav Jiřička

SNK Volba pro Čistou starosta

+420 724 180 480

starosta@cistauhorek.cz 

Ing. Lukáš Lejdar

SNK Volba pro Čistou místostarosta podnetyproobec@seznam.cz
Jaroslav Benecký SNK Volba pro Čistou

člen ZO, předseda FV 

podnetyproobec@seznam.cz
Alena Tůmová SNK Volba pro Čistou

člen ZO, předseda VpRaSP

podnetyproobec@seznam.cz
Zdeněk Jiřička SNK Volba pro Čistou

člen ZO, předseda KontV

podnetyproobec@seznam.cz 
Marie Halamová SNK Volba pro Čistou

člen ZO, předseda KultV, zástupce v Radě školy

podnetyproobec@seznam.cz 
Květa Vacková  SNK Volba pro Čistou

člen ZO, předseda VpSaŽP

podnetyproobec@seznam.cz

Vybory

Finanční výbor

Kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Konzultuje veřejné zakázky a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce.

Předseda:  Jaroslav Benecký

Členové:    Jaroslav Sucharda, Petr Tůma

Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy na opatření k odstranění nedostatků. Měl by také obsahovat označení orgánu, který kontrolu provedl a složení kontrolní skupiny, místo, datum a čas provedení kontroly a rozsah kontroly. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Vždy by měl protokol obsahovat u zjištěných nedostatků i ustanovení právního předpisu, které bylo porušeno a konstatování, v čem vidí kontrolující nesoulad zjištěného stavu s právní úpravou.

Předseda:  Zdeněk Jiřička

Členové:    Marie Jiřičková, Mgr. Nikola Hubálovská

Kulturní výbor

Koordinuje kulturní dění v obci, spolupracuje s vedením základní a mateřské školy, zajišťuje podklady pro obecní kroniku, spolupracuje s orgány státní správy na úseku sociálního zabezpečení. Výbor je také poradním orgánem obce v oblasti sportu, akcí pro děti a mládež. Konzultuje a provádí místní šetření v oblasti grantové politiky obce a sbírá informace a podklady pro žádosti o dotační podporu pro obec v oblasti sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Předseda:  Marie Halamová

Členové:    Zuzana Hlubučková, Květa Vacková

Výbor pro rozvoj obce a strategické plánování

Výbor je poradním orgánem zastupitelstva obce. Průběžně zpracovává podněty ke strategickým dokumentům obce (Strategický plán ekonomického rozvoje obce a Územní plán obce). Vyhodnocuje ankety a průzkumy mezi občany k investičním záměrům a podává zastupitelstvu podněty k řešení strategických otázek plánování budoucnosti obce.

Předseda:  Alena Tůmová

Členové:    Jaroslav Benecký, Ladislav Jiřička

Výbor pro sport a životní prostředí

Koordinuje sportovní dění v obci, spolupracuje s vedením základní a mateřské školy a spolky v obci.Spolupracuje s orgány státní správy na úseku životního prostředí. Výbor je také poradním orgánem obce v oblasti sportu, akcí pro děti a mládež. Konzultuje a provádí místní šetření v oblasti grantové politiky obce a sbírá informace a podklady pro žádosti o dotační podporu pro obec v oblasti sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Předseda:  Květa Vacková

Členové:    Ing. Lukáš Lejdar, Matyáš Militký