Nejvýchodnější obec Libereckého kraje
mapa Virtuální prohlídka

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Popis úřadu

Popis úřadu

Obecní úřad

Ladislav Jiřička, starosta

+420 481 596 105  +420 724 180 480 ou.cista@iol.cz

Alena Tůmová, místostarosta   

podnetyproobec@seznam.cz

Růžena Heková, účetní     

+420 481 596 105 ucetni.oucista@email.cz

Libor Boháč, zaměstnanec obce: výkon technických služeb, odpady, údržba zeleně

 +420 603 701 932

 

 

 

Úřední hodiny (pozor, v době pandemie COVID 19 dochází ke změně!)

Pondělí            8:00 - 12:00 13:00 - 19:00
Úterý 8:00 - 12:00  
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek pouze smluvené schůzky  
Pátek 8:00 - 12:00  

Zastupitelstvo

Ladislav Jiřička

SNK Volba pro Čistou starosta  Čistá u Horek   69

+42 724 180 480

ou.cista@iol.cz

 Alena Tůmová (Militká)

SNK Volba pro Čistou místostarosta  Čistá u Horek       261 podnetyproobec@seznam.cz
 Jaroslav Benecký SNK Volba pro Čistou

člen ZO

předseda FV 

 Čistá u Horek        73 podnetyproobec@seznam.cz
 Květa Vacková SNK Volba pro Čistou

člen ZO

předseda VpRaSP

 Čistá u Horek       213 podnetyproobec@seznam.cz
 Zdeněk Jiřička  SNK Volba pro Čistou

 člen ZO

předseda KontV

 Čistá u Horek       102 podnetyproobec@seznam.cz 
 Marie Halamová  SNK Volba pro Čistou

člen ZO

předseda KultV

 Čistá u Horek       176 podnetyproobec@seznam.cz 
 Marek Halama SNK Volba pro Čistou

člen ZO

předseda VpSaŽP

 Čistá u Horek      176  podnetyproobec@seznam.cz

 VÝBORY

Finanční výbor

Kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Konzultuje veřejné zakázky a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce.

Předseda:  Jaroslav Benecký

Členové:  Jaroslav Sucharda, Marie Jiřičková (čp. 102), Martina Heková, Marie Jiřičková (čp.70)

Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy na opatření k odstranění nedostatků. Měl by také obsahovat označení orgánu, který kontrolu provedl a složení kontrolní skupiny, místo, datum a čas provedení kontroly a rozsah kontroly. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Vždy by měl protokol obsahovat u zjištěných nedostatků i ustanovení právního předpisu, které bylo porušeno a konstatování, v čem vidí kontrolující nesoulad zjištěného stavu s právní úpravou.

Předseda:  Zdeněk Jiřička

Členové: Bc. Nikola Hubálovská, Petr Tůma .

Kulturní výbor

Koordinuje kulturní dění v obci, spolupracuje s vedením základní a mateřské školy, zajišťuje podklady pro obecní kroniku, spolupracuje s orgány státní správy na úseku sociálního zabezpečení. Výbor je také poradním orgánem obce v oblasti sportu, akcí pro děti a mládež. Konzultuje a provádí místní šetření v oblasti grantové politiky obce a sbírá informace a podklady pro žádosti o dotační podporu pro obec v oblasti sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Předseda:  Marie Halamová

Členové:   Alena Tůmová, Květa Vacková, Kamila Stehlíková, Ladislav Jiřička ml.

Výbor pro rozvoj obce a strategické plánování

Výbor je poradním orgánem zastupitelstva obce. Průběžně zpracovává podněty ke strategickým dokumentům obce (Strategický plán ekonomického rozvoje obce a Územní plán obce). Vyhodnocuje ankety a průzkumy mezi občany k investičním záměrům a podává zastupitelstvu podněty k řešení strategických otázek plánování budoucnosti obce.

Předseda:  Květa Vacková

Členové:   Jaroslav Benecký, Ladislav Jiřička ml.

 

Výbor pro sport a životní prostředí

Koordinuje sportovní dění v obci, spolupracuje s vedením základní a mateřské školy a spolky v obci.Spolupracuje s orgány státní správy na úseku životního prostředí. Výbor je také poradním orgánem obce v oblasti sportu, akcí pro děti a mládež. Konzultuje a provádí místní šetření v oblasti grantové politiky obce a sbírá informace a podklady pro žádosti o dotační podporu pro obec v oblasti sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Předseda:  Marek Halama

Členové:  Michal Zaplatílek, ing. Lukáš Lejdar