image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů je možný do 16:00 hodin středy 8.10.2014

Pokud nejste občanem ČR, máte u nás trvalý nebo přechodný pobyt a pocházíte ze státu EU a chcete v Čisté volit, je třeba se přihlásit na obecním úřadě v Čisté do tzv. Dodatku stálého seznamu voličů. V tomto  dodatku stálého seznamu voličů jsou vedeni státní občané EU, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu (nově dle metodiky MV i k přechodnému pobytu); nejpozději druhý den voleb (11.10.2014) dosáhnou věku nejméně 18 let (Ust. § 28 odst. 1 zák. o volbách do ZO: „(1) ..... Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a dále přihlášení se k trvalému pobytu v obci. ...“.) Lhůta pro zápis končí ve středu 8. října v 16:00 hodin.


Autor: Starosta Publikováno 6. 10. 2014 15:32

Nejlepší koláče pečou u Lejdarových

Nejlepší koláčky jsou na prostředním talířku....V sobotu 4. října proběhla v režii čisteckých hasičů soutěž o nejlepší Čistecký posvícenský koláč. Do soutěžního klání se přihlásilo devět jednotlivců a jeden kolektiv. Porota nalosovaná z návštěvníků posvícenského posezení ve Spolkovém domě měla pak plno práce posoudit, který z dodaných vzorků je ten "nej". Nejlepším posvícenským koláčem pak nakonec ocenila pekařský výtvor Věrky Lejdarové. Druhou příčku obsadila netynka Petry Pušové z Chotěvic a pomyslný bronz putoval do Markvatic paní Dagmar Bjelkové.  Zvláštní cenu organizátorů si odnesly koláčky napečené dětmi z čistecké školní družiny. 


Publikováno 6. 10. 2014 11:25

Nabídka nepotřebného majetku 10/2014

Obec Čistá nabízí k prodeji nepotřebný majetek. Seznam v přiložené nabídce:

Nepotřebný majetek 10/2014


Autor: Starosta Publikováno 3. 10. 2014 15:02

Obecní úřad má nové kabelové přípojky

Změna přípojek obecního úřaduV úterý 30. září provedli pracovníci energetiky spolu s elektrikářkou firmou spolupracující na úpravách budovy obecního úřadu přepojení veřejného osvětlení a přívodu elektřiny z dosavadního horního vedení do zemních přípojek. Nasledně byly dráty a podvěšený kabel od budovy ke sloupu odstřiženy. Díky tomu budou demontovány konzole z budovy a celá severní stěna čp. 152 bude moci být bez komplikací zateplena. Pod zateplenou fasádu jsou také ve východním štítě schovány rozvody internetu a příprava pro bezdrátový rozhlas. Budova by tak měla být bez všech vad vzhledu na obvodové fasádě. Zateplení a změna vytápění by měly být hotovy do poloviny října a zatím vše nasvědčuje tomu, že termín bude dodržen.


Autor: Starosta Publikováno 2. 10. 2014 14:07

Setkáním seniorů ukončila kulturní komise svou činnost

Posezení pro senioryPosledním pravidelným posezením pro seniory ukončila svou činnost v tomto volebním období kulturní komise. Setkání proběhlo ve středu 1. října 2014 od 16:00 hodin ve Spolkovém domě a přišly na něj téměř tři desítky dříve narozených spoluobčanů. Sedělo se, povídalo, hodnotilo i plánovalo. Senioři také poděkovali předsedkyni kulturní komise Kamile Stehlíkové za činnost, která snad bude pokračovat i nadále.  Obec touto cestou děkuje členům kulturní komise za činnost a přeje všem hodně osobních i pracovních úspěchů.


Autor: Starosta Publikováno 2. 10. 2014 13:58

Obec uvítala šest malých občánků

Vízání občánků 2014V sobotu 27. září proběhla ve Spolkovém domě malá slavnost, kdy do života v obci bylo přivítáno šest malých občánků. Pro rodiče a další příchozí připravily pásmo básniček a písniček děti ze školy s paní učitelkou Markétou Veselou. Slavnostní řeč pronesl starosta a rodiče se potom podepsali do pamětní knihy. Maminky pak převzaly kytičku a rodiče pro děti malé pozornosti. Akci uspořádala kulturní komise obce.


Autor: Starosta Publikováno 2. 10. 2014 13:35

Výkup kůží bude 27. září

V sobotu 27. září proběhne v naší obci výkup kůží. Auto výkupce pojede od Horek k Dolní Kalné kolem 17. hodiny.


Publikováno 25. 9. 2014 14:34

Na zimní systém vývozu popelnic přejdeme od října

Od 1.10.2014 přejdou SKS s obcí  do zimního vývozu komunálního odpadu. Popelnice se tak budou vyvážet počínaje 2. října již každý týden ve čtvrtek stejně jako probíhá sběr vytříděných plastů a tetrapakových obalů.


Autor: Starosta Publikováno 23. 9. 2014 13:13

Posvícení v Čisté

Blíží se posvícenský víkend. V sobotu 4. října 2014 zvou hasiči na posvícenské posezení ve Spolkovém domě. V neděli 5. října 2014 bude pak  v čisteckém kostele sv. Prokopa, opata, sloužena v 11:00 hodin mše.

Posvícenské posezení ve Spolkovém domě


Autor: Starosta Publikováno 23. 9. 2014 12:10

Soutěž o nejlepší Čistecký posvícenský koláč

SDH Čistá u Horek vyhlásil soutěž o nejlepší Čistecký posvícenský koláč. 10 ks vzorků od každého účastníka bude hodnotit porota v rámci posvícenského posezení. Více v přiloženém letáku:

Posvícenský koláč 2014


Autor: SDH Čistá u Horek Publikováno 23. 9. 2014 11:48