image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Pozvánka na Krkonošský veletrh

kv1_2017.jpgkv2_2017.jpg


Publikováno 19. 4. 2017 8:11

Avízo zápisu dětí do MŠ

zápisškolka2017.jpg


Autor: Starosta - z obdrženého emailu Publikováno 18. 4. 2017 14:23

Sběry přinesly velké množství odpadu

Plný kontejner s objemným odpadem, duben 2017Velkou byla letos jarní sběrová akce  nejen co do obsahu, ale také co do množství vybraného materiálu. Kontejner na objemný odpad přistavený firmou Marius Pedersen se naplnil během necelých dvou hodin pátečního odpoledne. Následně už musel být další odpad složen do rohu školního dvora, odkud jej pracovníci obce během úterý nadvakrát odvezou na skládku.

V pátek sbírali staré železo i hasiči. Tento sběr byl rovněž poměrně náročný, protože po letech i železného šrotu bylo přistaveno k odvozu poměrně hodně.

V pátek i v sobotu hasiči organizovali ve Spolkovém domě sbírku materiálu pro Diakonii Broumov. I zde se sešlo značné množství oblečení, lůžkovin, bot a potřeb do domácností. Organizátoři děkují všem, kdo svými dary materiálu podporují potřebné. 

V pátek i v sobotu probíhal sběr elektroodpadu. Pracovník obce vybral více než 100 ks elektrospotřebičů, které odveze v rámci kolektivního systému, v němž je naše obec zapojena, firma REMA Systém. Je na místě poděkovat za ukázněnost, do nebezpečného odpadu v sobotu před polednem nebyl v naší obci odevzdán ani jeden elektrospotřebič.

Sběrná kolona firmy Marius Pedersen přijela v sobotu pro nebezpečný odpad. Převzali od spoluobčanů velké množství barev, obalů po nich, další chemikálie a pneumatiky. Tohoto odpadu bylo rovněž hodně, ale je rozhodně lepší zaplatit za jeho likvidaci, než se potýkat s černými skládkami v přírodě.

Děkuji tedy ještě jednou za ukázněnost všem spoluobčanům a zaměstnancům obce za nasazení v době pracovního volna.


Autor: Starosta Publikováno 18. 4. 2017 8:29

Nový zpravodaj

V těchto dnech míří do domácností dubnové číslo zpravodaje zaměřené především k nadcházejícímu sběrovému víkendu:

Zpravodaj - Duben 2017


Autor: Starosta Publikováno 11. 4. 2017 12:22

Nejchutnější bramborový salát

0504seniori.jpgVe středu 5. dubna 2017 uspořádala kulturní komise posezení pro seniory ve Spolkovém domě. Tentokráte bylo mimo jarní tvoření především zaměřeno na soutěžní klání o nejchutnější bramborový salát. Do soutěže bylo zapsáno 11 soutěžních vzorků, které přítomní měli možnost ochutnat a následně obodovat. Za nejchutnější salát byl označen ten od Marie Benecké, druhá skončila Dáša Bjelková a třetí Ivana Antošová. Blahopřejeme a děkujeme všem, kdo měli odvahu se soutěže zúčastnit.  Na sezení bylo také dohodnuto, že letošní autobusový výlet bude směřovat do Ratibořic - Babiččina údolí a uskuteční se v sobotu 10. června 2017. Podrobnosti budou ještě upřesněny.


Autor: Starosta Publikováno 11. 4. 2017 12:14

ČiPřiDO zahraje v Olešnicích

Čistecký příležitostný divadelní orchestr (ČiPřiDO) zahraje v sobotu 15. dubna na velikonoční zábavě v kulturním domě v Levínské Olešnici společně s kapelou Tampelband. O týden později, v sobotu 22. dubna se uskuteční zábava v Horní Olešnici. V bývalém zájezdním hostinci V zatáčce zahraje ČiPřiDO společně s kapelou MEGADĚS.


Autor: Starosta Publikováno 10. 4. 2017 9:54

Materiál k rozebrání

Pod vánočním smrkem vedle obecního úřadu je k dispozici k rozebrání materiál navezený z komunitní kompostárny. Lze si nabrat libovolné množství. V závěru měsíce dubna bude zbylý kompost použit na terénní úpravy obecních pozemků.


Autor: Starosta Publikováno 10. 4. 2017 9:47

Velikonoce přinesou velké sběrové akce

Letos jarní sběry vyšly na velikonoce:

V pátek 14. dubna od 15:00 do 18:00 hodin bude u školy přistaven kontejner na objemný odpad. Ve Spolkovém domě bude probíhat sbírka materiálu pro Diakonii Broumov a v garáži sběr starého papíru pro školu a školku. Ve stejnou dobu proběhne v čp. 30 sběr elektroodpadu a hasiči provedou po obci sběr železného šrotu.

V sobotu 15. dubna od 8:00 do 12:00 hodin bude u školy přistaven kontejner na objemný odpad. Ve Spolkovém domě bude probíhat sbírka materiálu pro Diakonii Broumov a v garáži sběr starého papíru pro školu a školku. Ve stejnou dobu proběhne v čp. 30 sběr elektroodpadu.

V sobotu 15. dubna se uskuteční jarní sběr nebezpečného odpadu. Přijede opět sběrná kolona firmy Marius Pedersen a zastaví: 10:40 - 10:50 na horní autobusové zastávce; 10:55 - 11:05 před OÚ; 11:10 - 11:20 před Walravenem. Informace o sběru nebezpečného odpadu najdete v tomto letáku.

Připomínáme, že elektroodpad vybírá obec a dostává za něj drobnou odměnu. Pokud jej odevzdáte do nebezpečného odpadu, musí za něj obec zaplatit.


Autor: Starosta Publikováno 10. 4. 2017 9:44

První jarní výstup na Čisteckou hůru

V sobotu 15. dubna zvou hasiči z Borovnice na tradiční První jarní výstup na Čisteckou hůru. Z Čisté vyrazíme od hasičárny ve 14:00 hodin. Více v plakátku:

vystup ČH 2017


Autor: Starosta - z obdrženého emailu Publikováno 10. 4. 2017 9:21

Spoje pojedou normálně

Dle vyjádření po dnešním jednání dopravců, odborů a kraje, bude linková autobusová doprava ve čtvrtek jezdit i přes stávku řidičů normálně:

http://www.iidol.cz/aktuality/2060:v-libereckem-kraji-ve-ctvrtek-autobusy-pojedou-stavka-ridic-nebude.html


Autor: Starosta - z obdrženého emailu Publikováno 4. 4. 2017 20:19