image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Rozpočet posílí 1.310.132,- Kč

Během posledních několika týdnů bylo obci odsouhlaseno poskytnutí více než 1,3 milionu korun na dotačních podporách projektů, které se už realizovaly, nebo k realizaci spějí. Zde je stručný přehled:  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí – dotace na místo veřejně prospěšných prací. Projekt pokračující z roku 2017. Podpora výplaty zaměstnance obce ve výši 42.250,-Kč v roce 2018.

Ministerstvo spravedlnosti ČR – výkon 100 hodin obecně prospěšných prací nařízených soudem jako alternativní trest. Odpracováno během měsíce dubna při úklidu lesních pozemků po kůrovci a vichřicích za Kantorkou.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast životní prostředí – projekt Kompostéry pro Čistou. Žádost podána v září 2017, dotace přiznána v prosinci 2017. Realizováno v dubnu 2018. Pořízeno 41 ks domovních kompostérů, které jsou rozdány občanům. Náklady 75.850,- Kč. Dotace 51.000,- Kč. Vyúčtováno, čekáme na proplacení.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast životního prostředí – projekt Revitalizace polní cesty nad pivovarem. Žádost podána v květnu 2017, dotace přiznána v prosinci 2017. Předpokládané náklady 192.612,- Kč. Dotace ve výši 95.000,- Kč. Projekt realizován v 05 - 06/2018. Dosud není ukončen.

Dotační fond Libereckého kraje, kancelář hejtmana, oblast požární ochrana – projekt Materiálové vybavení JSDHO Čistá u Horek pro úkoly OOb. Žádost podána v březnu 2018. Dotace přiznána na konci května 2018. Náklady 196.312,- Kč, dotace 137.418,- Kč. Projekt v realizaci – nákupy vybavení pro civilní ochranu.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast tělovýchovy a sportu – projekt Čisteckej pedál. Žádost podána v březnu 2018, dotace přiznána na konci května 2018. Náklady 170.000,- Kč, Dotace 50.000,- Kč. Projekt v realizaci – nákupy upomínkových předmětů. Vyúčtování bude až začátkem měsíce září po vlastní akci.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast zemědělství – projekt Kaplička v obci Čistá u Horek. Žádost podána v únoru 2018, dotace přiznána na konci května 2018. Náklady 165.350,- Kč, dotace 82.600,- Kč. Projekt v realizaci (obnova výklenkové kapličky na rozcestí v Markvaticích).

Dotační fond Libereckého kraje, oblast regionálního rozvoje – projekt Veřejné osvětlení nad pivovarem. Žádost podána do programu obnovy venkova v únoru 2018, dotace přiznána na konci května 2018. Náklady 300.000,- Kč. Dotace 90.000,- Kč. Akce před realizací.

Ministerstvo pro místní rozvoj, program rozvoje venkova – projekt Dětské hřiště v Čisté u Horek. Žádost podána v lednu 2018. Rozhodnutí o poskytnutí dotace v dubnu 2018. Celkové náklady 475.894,- Kč. Dotace 333.125,- Kč. Akce před realizací, předpoklad je během hlavních letních prázdnin.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast kultury a památkové péče – projekt Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého, etapa I.  Žádost podána v únoru 2018. Dotace přiznána na konci května 2018. První etapa záchrany sochy sv. Jana Nepomuckého. Náklady na etapu I. činí 183.862,- Kč. Přiznaná dotace 91.900,- Kč. Jde o součást velkého projektu dotovaného také ze SZiF. Tímto se sníží vlastní podíl obce ve velkém projektu. Realizace léto a podzim 2018.

Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond – projekt Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Čistá u Horek. Žádost podána v únoru 2018. Běží schvalovací proces, projekt prošel úspěšně sérií kontrol. Celkové náklady 495.478,- Kč. Přiznaná dotace  334.839,- Kč. Předpoklad realizace – zahájení léto 2018, ukončení jaro 2019.


Autor: Starosta Publikováno 13. 6. 2018 14:15

Ohlédnutí za Sportovním odpolednem

Dětské odpoledne.jpgV pátek 1. června 2018 uspořádala škola Sportovní odpoledne pro děti. Program začal oficiálně ve tři hodiny odpoledne,ale přípravy probíhaly v areálu školy už od ranních hodin. Počasí přálo zasoutěžit si přišly desítky dětí a rodičů. Pro mnohé to bylo první setkání s lukostřelbou nebo zkouška šikovných rukou při pletení módních náramků. Ale i mnoho dalších aktivit, které probíhaly na různých stanovištích. Vítanou novinkou bylo, že si děti většinou za absolvování všech stanovišť neodnášely ceny, ale spíše zážitek (možnost upéct si vlastní palačinku, ozdobit vlastní sádrový odlitek nebo si vyrobit s dopomocí paní učitelky placku /buton/ k ozdobení oblečení, batohu nebo čepice, apod.) Kuchyň se postarala o výborné občerstvení, k chuti přišly třeba ovocné špízy nebo osvědčený párek v rohlíku. Školním areálem zněl dětský smích a o to tu šlo především, vždyť akce byla oslavou Mezinárodního dne dětí. Sluší se poděkovat všem, kdo se na ní podíleli. Více informací včetně fotografií najdete na facebookovém profilu školy.


Autor: Starosta Publikováno 13. 6. 2018 13:46

Školní akademie

Škola a školka zvou všechny rodiče, prarodiče, strýčky, tetičky a vůbec širokou veřejnost na akademii do čistecké sokolovny ve čtvrtek 14. června:

Akademie školy 2018.jpg


Autor: Starosta - z obdrženého emailu Publikováno 8. 6. 2018 9:39

Výstava o poště na Jilemnicku

Pošta výstava Jilemnice.jpg


Publikováno 8. 6. 2018 8:15

Dovolená dětského lékaře ve 24. týdnu

MUDr. Adam bude mít od 11. do 15. června 2018 dovolenou.

Další informace v přiloženém letáčku:

dovolená dětský lékař 062018.pdf


Autor: Starosta - z obdrženého emailu Publikováno 7. 6. 2018 11:15

27. zasedání zastupitelstva bude mít změněný program

Dnes, 6. června 2018 se od 17:00 uskuteční další zasedání zastupitelstva obce. Proti programu zveřejněnému na úřední desce bude stažen bod "Rozpočtová změna č. 2", protože na obec ještě nedorazily smlouvy či jiná závazná oznámení o přiznaných dotacích z Libereckého kraje, které měly být především předmětem tohoto rozpočtového opatření. Předpoklad druhé změny rozpočtu je na zasedání na konce měsíce června.


Autor: Starosta Publikováno 6. 6. 2018 10:30

Distanc od Media Servis

Od 28. dubna 2018 je velmi problematicky doručován předplatitelům nejen v Čisté Krkonošský deník a další tiskoviny. Považujeme za nutné se ohradit proti tvrzení, že distributor ve svých problémech komunikoval a hledal řešení s Obecním úřadem v Čisté. Firma Media Servis nás v problematické době nikdy sama neoslovila a lživě šířila informaci, že s obcí na řešení problému spolupracuje, nebo dokonce, že distribuci zajistí obec. O kvalitě této firmy nechť si udělá obrázek každý sám.....


Autor: Starosta Publikováno 6. 6. 2018 10:26

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017

Stropa2017.jpg


Autor: Starosta - z obdrženého emailu Publikováno 4. 6. 2018 11:00

Pošta Partner změnila od června hodiny pro veřejnost

Změna pošty062018.jpg


Autor: Starosta - z obdrženého emailu Publikováno 4. 6. 2018 10:56

Pozvánka na výstavu ve Františkově

chaloupka.jpg


Autor: Starosta - z obdrženého emailu Publikováno 4. 6. 2018 9:43