image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Zápis do dodatku stálého seznamu voličů je možný do 16:00 hodin středy 8.10.2014

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů je možný do 16:00 hodin středy 8.10.2014Pokud nejste občanem ČR, máte u nás trvalý nebo přechodný pobyt a pocházíte ze státu EU a chcete v Čisté volit, je třeba se přihlásit na obecním úřadě v Čisté do tzv. Dodatku stálého seznamu voličů. V tomto  dodatku stálého seznamu voličů jsou vedeni státní občané EU, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu (nově dle metodiky MV i k přechodnému pobytu); nejpozději druhý den voleb (11.10.2014) dosáhnou věku nejméně 18 let (Ust. § 28 odst. 1 zák. o volbách do ZO: „(1) ..... Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a dále přihlášení se k trvalému pobytu v obci. ...“.) Lhůta pro zápis končí ve středu 8. října v 16:00 hodin.