image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Katastr nemovitostí připravuje digitalizaci území - novinky!!

Katastr nemovitostí připravuje digitalizaci území - novinky!!Katastr nemovitostí rozjíždí práce na digitalizaci katastrální mapy našeho katastrálního území. V úvodních fázích dochází k prověřování údajů ke stavebním parcelám a stavbám na nich. Na úřední desce najdete seznam pozemků, kterých se prověřování týká. Jejich vlastníci také obdrží od KÚ výzvu k doložení dokladů.

Pokud máte na svém stavebním pozemku stavbu, která nebyla zkolaudována, bude toto potřeba dořešit se stavebním úřadem. Jestli ke kolaudaci došlo a stavba pouze není zapsána, resp. KÚ k tomu nemá podklady, je toto nutné na katastrální úřad doložit. 

Pokud jste vlastníky stavebního pozemku (parcely), kde např. v minulosti stála stavba, pak je třeba tuto stavbu vymazat. Pro to je třeba buď potvrzení od stavebního úřadu, o které můžete požádat na přiloženém tiskopise, nobo můžete o potvrzení požádat přímo Obecní úřad v Čisté u Horek. Cílem je, aby na stavebních pozemcích skutečně stály stavby, ke kterým budou na katastrálním úřadě k dispozici doklady. Pokud zde stavby nejsou, katastrální úřad parcelu změní ze stavební na pozemkovou, dostane nové číslo a změní se i kultura.

Práce na digitalizaci našeho katastrálního území na semilském pracovišti na starosti pí. Plívová, telč. 481 629 135. S ní můžete své záležitosti rovněž řešit.

Žádost o vyjádření o (ne)existenci stavby