image

Vyhledat

Zásahy  a činnost JSDH v roce 2010

Sníh.....

První činností jednotky v roce 2010 byla práce pro obec. Na žádost starosty obce jsme shazovali sníh ze střech obecních budov.  Místem prvního nasazení byla střecha samoobsluhy v Čisté. Sníh jsme z ní odhazovali ve čtvrtek 4. února 2010 od 15:30 hodin do 16:15 hodin. Nasazeno bylo 7 členů jednotky. Mocnost sněhové vrstvy dosahovala cca 0,5 m.  Sházený sníh odstraňovala technika firmy Setter a.s..  Fotografovala Klára Štěpánová. Hasičská technika při činnosti použita nebyla.

Pak jsme se přesuli na objekt školních dílen za školou. Došlo i k vystřídání několika členů, ale počet zůstal nezměněn, 7 lidí.  Na střechu jsme vylezli v 16:30 hodin. Zde nás ale čekalo místy více jak 1,5 m navátého udusaného sněhu. Naštěstí pro nás tu ale nejsou hromosvody, tak šlo shazování pěkně od ruky. Sníh sházený na dvůr školy odvážel Bobcat  f. Setter mimo plochu. Hasičská technika při činnosti použita nebyla. Činnost ukončena v 18:00 hodin.

Podruhé jsme šli do akce hned druhý den, t.j. v pátek 5.2.2010. Na žádost starosty obce jsme v 15:30 hodin nastoupili na shazování sněhu z dolní autobusové zastávky. Sem jsme jeli Mitsubishi, protože bylo třeba přepravit žebřík a nářadí. Pracovali dva členové jednotky. Pak jsme přejeli na prostřední zastávku, kde počet zasahujících stoupl na tři. Sníh jsme sházeli většinou za boudu a ještě uklidili nástupní prostor před zastávkou.  Závěr dne patřil odhazování sněhu z obřadní síně u kostela. Přesun opět Mitsubishi a zde jsme už byli čtyři. Činnost ukončena v 17:15 hodin návratem Mitsubishi do zbrojnice.

 

Voda.....

V neděli 21. března 2010 byl kolem poledne kontaktován domovník hasičské zbrojnice nájemci restaurace Čistá s tím, že mají ve sklepě vodu.  Vzhledem k tomu, že jde o opakující se stav, kdy do neodizolovaného sklepa proniká spodní voda po tání sněhu nebo intenzivních srážkách, neřešili jsme událost jako výjezd. Vše řešil sám  Karel Lejdar a to tím, že do restaurace odnesl kalové čerpadlo s hadicí, provedl první odsátí vody a čerpadlo nájemcům zapůjčil s vysvětlením jeho obsluhy. Vše se podařilo vyřešit během necelé hodiny.  Událost řešena jako pomoc organizaci, nikoli jako výjezd hlášený na OPIS.

V pátek 6. srpna 2010 přišel odpoledne silný déšť. Členové jednotky řešili jeho následky na dvou místech obce, resp. pouze na jednom. Do prvního patra restaurace u Červinků pronikla voda z terasy. Zde se ucpal odtokový kanál a voda na zaizolované terase stoupala tak dlouho, až přetekla pode dveřmi do chodby a dále na schody. Vodu z terasy se podařilo odčerpat soukromým kalovým čerpadlem a následně se povedlo zprůchodnit kanalizační vpusť. Protože ale hrozily další přívalové srážky, byly na terasu přede dveře instalovány čtyři kusy protipovodňových pytlů.  Druhou činností byl monitoring v horní části obce, kde hrozilo nebezpečí ujetí podmáčeného svahu na místní komunikaci. Naštěstí k němu však nedošlo a úklid bláta zajistili sousedé.  Činnost jednotky nebyla vedena jako výjezd na OPIS.

Od neděle 26. září nad Čistou visely černé mraky a neustále, byť drobně, pršelo. To vedlo k tomu, že se 27. září od ranních hodin začalo plnit koryto čisteckého potoka a i rybníky. Situaci jsme monitorovali a na nádrži Horní tírna byla Karlem Lejdarem snížena hladina a pročištěno česlo na stavidle. Voda naštěstí nikde neopustila břehy a tak nebylo výjezdu jednotky třeba.

Výcvik, jaro 2010

Ve čtvrtek 25. března 2010 jsme se sešli ve Walravenu, kde proběhl výcvik přítomných  pěti členů jednotky. Procvičovala se práce s motorovou pilou a především využití navijáku na vozidle Mitsubishi. Šlo nám o to, abychom uměli tohoto vydatného silného pomocníka používat v praxi. Tahali jsme sice jenom stromy, ale i tak to byla dobrá průprava. Ještě nás čeká výcvik s vyprošťováním automobilu, ale to až bude sucho  a větší časový prostor.

Ve středu 31.3.2010 proběhl za naší účasti jarní velitelský den na PS HZS Jilemnice. Šlo o metodické zaměstnání velitelů a přivezli jsme si zajímavé studijní materiály k dalšímu využití.

V pondělí 19. dubna 2010 proběhla praktická část školení strojníků a velitelů. Věnovali jsme se agregátům PS 12 a plovoucímu čerpadlu. Zúčastnili se oba velitelé a tři strojníci. Plovák byl prověřen i v praxi, byla doplněna voda do kádě na cvičišti.

V pátek 30.4.2010 proběhl další výcvik s plovoucím čerpadlem. Tentokrát na potoce a čerpadlo bylo využíváno i k doplňování kádě pro trénink požárního útoku družstva dětí

Asistence

V neděli 11. dubna 2010 zapůjčila Obec Čistá u Horek hasičský automobil Mitsubishi L 200 Autoklubu Nová Paka na zajištění požární bezpečnosti při motokrosových závodech. Automobil zde pouze stál poblíž startovního prostoru jako zázemí pro případnou činnost členů SDH. Pronájem automobilu přinesl obci 2.000,- Kč.

V pátek 30. dubna 2010 jsme zajistili bezpečnost tradičního průvodu čarodějnic a čarodějů od školy k sokolovně v Čisté u Horek. Konec průvodu krylo tradičně Mitsubishi, kterým jsme jistili i přechod hlavní silnice.  Při pálení ohně za sokolovnou jsme rovněž konali dozor a činili preventivní opatření proti šíření ohniště a dohlíželi i na odstřelení ohňostroje.

V pátek 25.6.2010 jsme konali asistenci na firemní akci Suchánek&Walraven s.r.o. v Bukovině u Čisté. Šlo o společenskou akci s větším množstvím návštěvníků. Asistenci jsme provedli s Mitsubishi a přinesli do obecní pokladny nějaký obnos....

V pátek 9.7.2010 a v sobotu 10.7.2010 jsme konali asistenci na akci, kterou pořádal SDH Čistá u Horek. Šlo o maraton na motocyklech Jawa 50 ve Štikovské rokli. Měli jsme tu po většinu času spolkové vozidlo Renault, jen v sobotu dopoledne bylo na statickou ukázku přistaveno Mitsubishi. V tu dobu naopak v hasičárně čekal na výjezd Renault, takže bezpečnost v obci zůstala plně vykryta.

Ve čtvrtek 15. 7. probíhaly demontážní práce na starém plotu u obecní vodárny. Protože panovalo extremní sucho a bylo potřeba zde řezat rozbrušovací pilou, provedli jsme asistenci s Mitsubishi a dvěma RHP. Nebylo naštěstí žádného zásahu třeba a navíc jsme si v praxi odzkoušeli další využití navijáku na Mitsubishi při vytahování rohových sloupků. Byla rovněž použita motorová pila..

16. července proběhla naše asistence u tlakové zkoušky hydrantu ve Walravenu v Čisté. Zkoušel se podzemní hydrant, a tak jsme na vyžádání p. Suchánka zapůjčili nástavec a potřebné klíče. Na místě Mitsubishi. Bude firmě naúčtováno v obvyklé sazbě.

V neděli 12.září 2010 zapůjčila Obec Čistá u Horek opět hasičský automobil Mitsubishi L 200 Autoklubu Nová Paka na zajištění požární bezpečnosti při motokrosových závodech. Šlo o Mistrovství ČR juniorů v motokrosu. Automobil zde pouze stál poblíž startovního prostoru jako zázemí pro případnou činnost členů SDH. Pronájem automobilu přinesl obci standartních 2.000,- Kč.

23. října 2010 zapůjčila obec opět vozidlo k zajištění bezpečnosti na motokrosových závodech  ve Štikovské rokli. Šlo o poslední závod sezóny - maraton družstev. Automobil opět pouze na statické pozici, bez využití v terénu. Pronájem opět přinesl 2.000,- Kč do obecní pokladny.

Další činnost

V sobotu 1.5.2010 byla zapůjčena elektrocentrála a kalové čerpadlo k doplňování vody do kádě při dětské hasičské soutěži u nás v Čisté u Horek. Oboje obsluhovali naši členové a šlo i o prověření techniky. Šlape výborně.

 

Technologická pomoc

V úterý 11. května jsme v 17:04 hodin vyjeli s Ranaultem k technologické pomoci. Požádal o ní prostřednictvím obce rančer František Petružálek. Bylo třeba zajistit nouzové zásobení hospodářských zvířat pitnou vodou. Z ranče Montara přistavili cisternu, do které jsme napustili cca 2 m3 vody z hydrantu u silnice pod rančem. Technika se vrátila na základnu v 17:45 hodin.

Další technologickou pomoc jsme poskytovali na vyžádání TJ Čistá v pátek 16. července 2010. Šlo o důkladné zalití trávníku fotbalového hřiště v Čisté u Horek. Vyjeli jsme ke zdrži s Mitsubishi. zde bylo ustaveno plovoucí čerpadlo a nataženo dvěma B dopravní vedení k rozdělovači. Třmi proudy jsme pak více než hodinu kropili travnatý povrch hřiště. Práce za úhradu pro TJ Čistá u Horek.

Taktické cvičení na sklad Suchánek&Walraven, s.r.o.

V úterý 18. května, v 15:31 hodin, přišla veliteli na mobil SMS vyhlašující poplach jednotce - požár skladu obalového materiálu ve Walravenu, v objektu uvězněni zaměstnanci.......  Velitel se v tu dobu nacházel na obecním úřadě, kde probíhalo veřejné jednání ohledně územního plánu. Společně se starostou obce tak mohli neprodleně vyhlásit poplach spuštěním sirény.  Do zbrojnice se začali sjíždět hasiči. Trochu tu byla mela ohledně výstroje (tradiční rychlosvlíkání a oblékání) a už v prvním výjezdu za nedelých pět minut vyrazilo družstvo 1+3 s Mitsubishi do fabriky. Ostatní se dooblékli a vyrazili na místo s Renaultem.  Na místě jsme byli s Mitsubishi první, velitel ustavil průzkumnou skupinu a začali jsme sbírat informace, co se vůbec děje.

 Už tedy na první pohled bylo jasné, že jde o cvičení, čemuž ještě napomáhala přítomnost hasičů (rozhodčích). Sklad byl silně zakouřený, takže jsme se dovnitř ani nepouštěli a průzkum byl proveden jen zvenčí. To už přijela CAS z HZS HK, PS Nová Paka, CAS JSDHO Studenec, dvě CAS HZS LK, PS Jilemnice, CAS JSDHO Dolní Kalná, náš Renault s PPS 12 a Avie JSDHO Studenec. Velitel ještě stihl ustavit CAS JSDHO Dolní Kalná a pak předal velení  HZS Jilemnice. Popsal situaci a začali jsme se věnovat nám přidělené činnosti.  Kamila Stehlíková obstarávala týlové stanoviště, kam byli evakuovány osoby z objektu. Petr Malina a Karel Lejdar vytvořili od hydrantu vedení 2x C do CAS Dolní Kalné.  Milan Klazar, Pavel Bjelka, Zdeněk Klimenta, Vašek Jiřička a Jarka Plecháč mezi tím zřídili čerpací stanoviště s PS 12 u  požární nádrže a natáhli dopravní vedení (7 B) k CAS Studence nad objekt skladu. U stříkačky zůstal Zdeněk s Milanem a Jarka. Navíc jsme totiž dostali rozkaz vytvořit dopravní vedení k CAS Nové Paky. Abychom si usnadnili tažení hadic kolem celé nádrže od PS 12, nasadili jsme na protilehlý rok plovoucí čerpadlo a natáhli pouze 3x B na plnění novopacké cisterny.  toto zásobování zajišťovali Vašek s Pavlem a byl se převelen i Karel. Dorazila ještě CAS HZS LK, CPS Semily a protiplynový automobil. Přijel i řídící důstojník ze Semil, který vytvořil štáb. Do něj si vzal našeho velitele Láďu Jiřičku, který dostal na starost zmapování a evidenci sil a prostředků (člen štábu pro nasazení). To nám trochu zkomplikovalo situaci, ale nakonec jsme vše zvládli.  Cvičení bylo hodnoceno jako velmi dobré. Našly se i nějaké nedostatky. Jako jeden z nich je v hodnotící zprávě uvedena absence radiostanic u naší jednotky. Je to už podruhé a budeme se tím muset intenzivně zabývat. Cvičení přihlíželi i zástupci firmy, p.. Vladimír Suchánek a p. Pele van Walraven. Bylo pořízeno i mnoho fotografií, které jsou přístupné na veřejných galeriích.   Do hasičárny jsme se vrátili v půl sedmé a po uklizení materiálu jsme se rozešli domů.  Při cvičení bylo zjištěno poškození PS 12 (upadla trubička od vany na požární vodě) a nefunguje elektrocentrála (špatný startovací segment). Obě závady odstraní strojníci svépomocí, nebude třeba specializovaný servis.

Srpnové povodně na Frýdlantsku.....

Přestože Vodě je tu věnováno místo jinde, naše činnost po povodních v létě stojí za samostatnou kapitolu.

Silné deště zasáhly v první dekádě srpna sever našeho kraje, především Frýdlantsko. Protože má JSDHO Čistá u Horek předurčennost na činnosti v civilní ochraně a krytí obyvatel, bylo skoro jasné, že je otázkou času, kdy budeme vysláni:

8.8.2010 byl velitel JSDHO Čistá u Horek vyzván k pohotovosti OPIS Semily. Avizován výjezd na povodně. Byly doplněny PHM, z VEA ML200 odstraněna motorová pila ( nebyl požadavek), místo toho naloženo kalové čerpadlo s příslušenstvím a náhradní kanystry s PHM. Vozidlo dále doplněno o ženijní nářadí, kanystr se Savem a pitnou balenou vodu. Byl připraven výjezd jednoho družstva (1+4), vybavení jídlem na první den. Následně jednotce vyhlášen poplach. Členové prvního povodňového odřadu svoláni mobilním telefonem do zbrojnice. V 19:45 hodin jednotka vyjela s VEA Mitsubishi L 200 směr Ktová na doplnění odřadu o místní jednotku. Ve 20:15 hodin odřad doplněn ve Ktové o CAS 25 a OA Š1203 a družstvo 1+6. Pokračováno dále do místa nasazení. Tím byl určen Frýdlant. Po cestě došlo k poruše na OA Š1203 JSDHO Ktová. Vozidlo odstaveno a pokračováno dále bez něj (zajištěn odtah), odřad nyní čítal 10 hasičů.  Po cestě problémy s dopravou kvůli uzavírkám komunikací. Odřad se nahlásil na krizovém štábu ORP Frýdlant ve 22:15 hodin. Proběhlo ubytování v DD Frýdlant. JSDHO Ktová bude dále operovat samostatně kvůli odlišné technice.

 

9.8.2010 po snídani (7:00) jednotka zahlásila pohotovost na krizovém štábu. V 7:50 hodin byla jednotka vyslána na rybník, ul. Hejnická – zde bylo v 8:00 hodin zřízeno čerpací stanoviště pro CAS k mytí města a sklepů. Ustaveno PPCA 1540 a nataženo dopravní vedení na 2 B.  Část jednotky 1+1 zůstala u čerpadla a prováděla plnění CAS a zbytek (1+1) pomáhal s vyklízením Hejnická čp. 4053. Následně pak vyklízeny prostory Nábytek Louda s.r.o. Jednotka prostřídána na oběd. Ve 13:00 hodin PPCA 1540 přeloženo z rybníka do laguny v zámeckém parku. Začali jsme přečerpávat lagunu do rybníka a také ji využívali jako vodní zdroj pro plnění CAS. Tato činnost prováděna do 18:45 hodin. Před závěrečným plnění CAS JSDHO Mnichovo Hradiště došlo k přejetí hadice jejich vozidlem a k odtržení jedné půl spojky. Hadice vyměněna a plnění dokončeno. Přesun na večeři a ubytování.

 

10.8.2010 – snídaně v 7:00 hodin. v 7:30 hodin zahlášena pohotovost na krizovém štábu. Jednotka pěšky vyslána s jedním z místních hasičů na vyklízení sklepa do ulice Míru. S vyklízením sklepa započato v 8:00 hodin. Činnost ukončena v 10:15 hodin. Přesun na sklep v ulici Mezibranská. Zde ustavena elektrocentrála a sklep osvícen naším halogenovým stojanem. Ze sklepa vynošeno bláto v kýblech. Povalující se odpad dřívějšího data byl ve sklepě ponechán na případné vyklizení majitelem. Sbaleno osvětlení a jednotka se přesunula ob jeden dům. Zde ale zjištěna potřeba omytí sklepa a odsátí silným kalovým čerpadlem. Touto technikou jednotka nedisponuje. Proto místo opuštěno a situace nahlášena na štáb. 12:00 hodin – oběd na centrálním stravovacím stanovišti. 12:45 hodin zahlášena pohotovost na štábu. Členové jednotky pěšky vysláni v vyklízení sklepních kójí pod katastrálním úřadem a lékárnou na rohu ulice Míru a Okružní. V 15:00 hodin byla činnost hotová. Dva členové zůstali na základně – v hasičárně. 1+1 byli s VEA a s auto károu SDH Jablonec n. J. odesláni pro vaky do Juty Višňová. Tyto dopraveny v 17:05 hodin a předány přímo lezecké skupině pro práci nad vodou. Poté návrat na základnu. V 17:30 byla jednotka odeslána na čerpání vody ze sklepa v ulici Úzká 700. Ustaveno PPCA 1540 do sklepa, nataženo dopravní vedené 2xB 20 m. Po odčerpání většiny vody PPCA nahrazen kalovým čerpadlem (elektřina v místě) a většina vody byla odčerpána. Při tomto zásahu došlo k protržení brodících galoší o hřeb trčící pod úrovní hladiny ze zdi. Naštěstí nedošlo ke zranění zasahujícího člena. V 18:45 hodin odjezd na večeři.  Po ní byl ještě strojník jednotky vyslán s VEA pro velícího do Heřmanic. Ten byl přivezen ve 21:30 hodin.

 

11.8.20:2010 – 6:45 hodin doprava velícího z Frýdlantu do Heřmanic. Snídaně v 7:00 hodin, 7:25 hodin zahlášena pohotovost na krizovém štábu.  V 8:15 hodin jednotka odeslána do ul. Míru k odtahu vytopeného vozidla. Na místě nalezeno vozidlo Š Forman, které Vietnamci odtlačili zpět před dům. Protože zde překáželo úklidovým pracem, bylo vozidlo pomocí VEA ML200 odtaženo na parkoviště před nákupní centrum a zde znehybněno (proraženy všechny pneumatiky).  V 10:00 hodin zřídila jednotka 1+1 čerpací stanoviště na rybníku v ul. Hejnická. V 10:15 hodin bylo čerpací stanoviště zrušeno a nastal přesun na rybník nad ulicí Bélikova. Zde zjištěn nedostatek vody (slabý přítok a protržená hráz) a daleko k silnici. Proto technika přesunuta zpět na rybník v Hejnické ulici. Zde zřízeno čerpací stanoviště. PPCA 1540 ustaveno na vodu a nataženo 1x B 20 m a začalo plnění CAS. Druhá část jednotky 1+1 zatím prováděla ve spolupráci s JSDHO Frýdlant rozvoz a rozdávání pitné vody v lokalitách, kde neteče pitná voda. K distribuci používán Ford Transit hasičů z Frýdlantu s jejich řidičem. 12:30 hodin proběhlo prostřídání jednotky na obědě.   Během celého odpoledne pokračovalo plnění CAS. V 17:00 hodin vyjel z Čisté u Horek na místo zásahu OA RM s dalšími členy jednotky. Čerpající jednotka provedla prostřídání na večeři. V 18:45 hodin dorazil OA RM do Frýdlantu. V 19:30 hodin proběhlo střídání odřadu. Na místě zásahu zůstal velitel, Ladislav Jiřička. Odjeli Kamila Stehlíková, Karel Lejdar a  Václav Jiřička. Na místě je vystřídali Václav Malina, Pavel Bjelka a Milan Klazar. Velitel seznámil nové síly s prostředím a nahlásil na krizovém štábu provedené střídání. V 19:45 hodin bylo VEA ML200 odesláno pro velícího do Heřmanic. Návrat ve 21:45 hodin. Ve 22:45 hodin ukončen výjezd OA RM ugarážováním v Čisté u Horek.

 

12.8.2010 – 7:00 hodin snídaně, 7:25 zahlášení pohotovosti na štábu. 7:45 hodin jednotka odeslána zřídit čerpací stanoviště na rybník v Hejnické ulici. Stanoviště zřízeno v 8:00 hodin ustavením PPCA 1540 na hladinu rybníka. Nataženo vedení 1x B 20 m pro plnění CAS. Plnění CAS prováděno celý den. Bylo třeba doplnit PHM. V hasičské zbrojnici jsme obdrželi 20 l benzinu Natural pro pohon plovoucího čerpadla. Jednotka prostřídána na oběd. Mimo plnění pomáhali členové jednotky 1+1 při nakládání kontejnerů před Nábytkem Louda a s dalším vyklízením domku Hejnická čp. 4053. Velitel vyjel s drážním kontejnerem na skládku Větrov, odkud zabezpečil prostřednictvím krizového štábu informaci o provozní době skládky. Rovněž byla zjištěna potřeba prořezu větví u komunikace v ulici pod nádražím ČSD. Je tudy vedena doprava a při obousměrném setkání větších automobilů jsou tyto odírány větvemi. Informován krizový štáb, avšak nebyly síly na tuto činnost. Následně poskytnuta motorová pila z CAS 32 T 815 JSDHO Frýdlant. Jednotka 1+1 tedy provedla odstranění větví a pilu vrátila. Začalo prostřídání na večeři. Při posledním plnění přišla silná bouře s přívalovým deštěm. Nebylo kam se schovat, tak dva členové přečkali bouři pod stříškou stavidla. Pak jednotka odvolána na ubytování. Čerpací stanoviště bylo zrušeno v 19:00 hodin a jednotka se přesunula na ubytování.

 

13.8.2010 – 7:00 hodin snídaně, 7:25 nahlášení na štábu. V 7:45 hodin jednotka odeslána zřídit čerpací stanoviště na rybník v Hejnické ulici. Stanoviště zřízeno v 8:00 hodin ustavením PPCA 1540 na hladinu rybníka. Nataženo vedení 1x B 20 m pro plnění CAS. Plnění CAS prováděno celý den.  Jednotka prostřídána na oběd. Odpoledne pak 1+1 pomáhali při vyzvedávání konstrukce stržené lávky z řeky, kterou vyzvedávali drážní hasiči s těžkou technikou. Jednotka prostřídána na večeři. Bylo rozhodnuto pracovat až do 20:00 hodin. Poslední plnění do CAS JSDHO Jenišovice proběhlo ve 20:10 hodin. Pak se jednotka odhlásila na štábu a odjela na ubytování. Zde nám bylo sděleno, že se máme přestěhovat na internát učiliště ve Frýdlantu. Proběhlo sbalení věcí a přestěhování. Byli jsme ubytováni ve společenské místnosti v cca 21:30 hodin.

 

 

14.8.2010 – 7:00 hodin snídaně, 7:30 nahlášení na štábu. V 8:00 hodin jednotka odeslána do ulice Jizerská čp. 4009. Zde bylo prováděno vyklízení půdy zatopeného domu, kde bylo připravováno provizorní ubytování majitelů domku. Tuto činnost jsme konali všichni až do deseti hodin. Pak nás střídali dobrovolníci z ADRY. Začalo hustě pršet. My jsme se spojili s pilaři z JSDHO Přívlaka a společně jsme čistili nábřežní přístupovou komunikaci k zahrádkářské kolonii pod zámkem. Zde bylo třeba odstranit stromy podél řeky, zprůchodnit komunikaci a odstranit strom spadlý na odpojené elektrické vedení. Tuto činnost jsme konali do 11:45 hodin. Při tom objeven strom v řece pod utrženým svahem zámeckého parku. Situace nahlášena na štáb k dalšímu řešení.  V 11:50 hodin odjezd na oběd a následně na ubytování kvůli nutnosti se převléknout do suchého oblečení. Ve 13:30 hodin  opětovné nahlášení na štábu. Jednotka byla odeslána opět do ulice Jizerská, kde byla žádána pomoc při čerpání vody ze sklepů. Tato činnost zahájena v čp. 4038. Nejprve nasazeno PPCA 1540 a následně kalové čerpadlo. Elektřina v místě. Zároveň byl odpuštěn zahradní nafukovací bazén, který hrozil protržením.  Jednotka se následně přestěhovala do čp. 4043. Zde opět ve sklepě ustaveno PPCA 1540. Po odčerpání většiny vody nasazeno kalové čerpadlo. Elektřina v místě. Byl však zjištěn průsak spodní vody v takovém množství, že by se muselo jinak neustále čerpat. Toto se ukázalo jako neproveditelné. Jednotka provedla pročištění struhy vedle silnice, odkud pravděpodobně dochází k průsaku. Dále byla kalovým čerpadlem snížena hladina v přilehlé studni (zaplavena přívalovou vlnou) a do sklepa nemovitosti bylo naistalováno ponorné čerpadlo majitelů. Toto kapacitně nestačí.  Majitelům doporučeno kontaktovat štáb s požadavkem vymytí sklepa a odčerpání vody až opadne ten průsak. Dále bylo doporučeno kontaktovat městský úřad kvůli odvodnění komunikace nad domem.  V dalších domech v této ulici již nebylo nasazení jednotky požadováno. Jednotka ukončila činnost v 17:30 hodin, odhlásila se na štábu a odjela na večeři a ubytování.

 

15.8.2010 – 7:20 hodin snídaně, 7:45 nahlášení na štábu. V 7:55 hodin jednotka odeslána zřídit čerpací stanoviště na rybník v Hejnické ulici. Stanoviště zřízeno v 8:10 hodin ustavením PPCA 1540 na hladinu rybníka. Nataženo vedení 1x B 20 m pro plnění CAS. Plnili jsme CAS JSDHO Lomnice nad Popelkou a Jenišovice. Tato činnost byla prováděna do 12:15 hodin. Pak proběhlo doplnění PHM (10 l nafty a 20 l benzin natural) v hasičské zbrojnici. Jednotka se odhlásila z práce a odjela na oběd a ubytování. Ve 14:00 hodin opuštěno místo zásahu a nastoupena cesta zpět. Jeli jsme tentokrát přes Raspenavu, Hejnice, přehradu Souš, Kořenov, Jablonec nad Jizerou, Jilemnici do Čisté. Jednotka se vrátila na základnu v 15:38 hodin.

 

Při zásahu bylo najeto 401 km VEA Mitsubishi a 226 km OA Renault Master (při střídání členů odřadu).

Při zásahu bylo spotřebováno 35 l benzínu v elektrocentrále a plovoucím čerpadle. Od krizového štábu jsme obdrželi 10 l motorové nafty a 40 l benzínu.

Při zásahu došlo k poškození 1 ks hadice „B“ 20 m a k protržení brodících galoší.

Při zásahu byla velice ztížena komunikace, protože jednotka nedisponuje žádnou radiostanicí. Veškerá komunikace probíhala přes privátní mobilní telefon velitele jednotky. Navíc pro přetíženost linek nebo výpadkům signálu bylo občas i toto spojení nepoužitelné. Pak byla situace řešena spojkou, což vše prodlužovalo a také prodražovalo. Je nutné vybavit jednotku radiostanicemi!

Při zásahu nebyl nikdo usmrcen ani zraněn. Veškeré použité zásahové oděvy musí projít specializovanou očistou.