image

Vyhledat

Zásahy 2009

I.   K prvnímu letošnímu výjezdu jsme vyjeli v pátek 6. února 2009 v 16:35 hodin odpoledne. Jednotka v počtu 1+2 likvidovala vylitý olej na ploše před restaurací Čistá. Olej jsme zasypali a po vsáknutí do sorbentu místo uklidili.  Příroda nebyla včasným zásahem a příhodným počasím (nepršelo) ohrožena. Návrat do zbrojnice v 17:00 hodin.

12. dubna 2009 jsme zajišťovali požární asistenci na závodech v motokrosu ve Štikovské rokli. Za nasazení Mitsubishi obec inkasovala 1.400,- Kč. byl to první přímý příjem, který hasiči zajistili do obecní pokladny.

Asistence, 12.4.2009, Štikovská rokle

Další naší činností bylo 30.4.2009 zabezpečení průvodu dětí při čarodějnicích a to od školy k bráně areálu za sokolovnou. Na krytí zadní části průvodu jesme použili Mitsubishi.

Mitsubishi při čarodějnicích 2009

V sobotu  6. června jsme byli s Mitsubishi na statické ukázce při dni dětí v Bukovině u Čisté. Vyjeli jsme tam na pozvání starosty obce Bukovina, br. Jiřího Hanouska. Kromě nás tam byla vystavena i Karosa hasičů z Roztok u Jilemnice. 

13. června 2009 jsme vyslali Mitsubishi na oslavy 135. výročí založení SDH Jilemnice. Auto se účastnilo i slavnostního průvodu městem.

27. června se uskutečnily oslavy 130. výročí založení našeho sboru. Mitsubishi, už polepené znaky naší výjezdové jednotky,  vedlo průvod od kostela k sokolovně a následně bylo celý den vystaveno u zbrojnice. Program ukončilo námětové cvičení dětí, z nichž část přijela v Mitsubishi, ostatní pak v našem Renaultu.

 

II.  K druhému výjezdu došlo v  sobotu 4. července. Dopoledne jsme si užívali volného dne a trochu s obavami sledovali temnící severovýchodní obzor. K tomu se přidaly bouřkové mraky na jihozápadě. Před polednem začalo hřmět a obloha se definitivně zatáhla. Kolem jedné hodiny odpoledne se pak mračna roztrhla. Nevysvitlo ale sluníčko, ale na Čistou se začaly valit proudy vody spojené s kroupami. Když se bouře trochu uklidnila, vyrazil velitel  do vsi zjistit stav. Od ranče Montara, od Fišerových, od vily se valily po cestách potoky. Čp. 66 obklopovala voda, čp. 67 voda rovněž ohrožovala. Bylo jasné, že je zle. Velitel dojel do zbrojnice a uskupil jednotku k výjezdu. Vyjeli jsme ve 13:26 hodin k Montaře oběma auty. Byl proveden průzkum. Naštěstí nedošlo k průniku vody do obydlených částí a zvířata byla také tentokrát uchráněna. na místě byli ponecháni tři hasiči s Renaultem, kteří prováděli očištění silnice I/16 od náplavů.  Dva hasiči s Mitsubishi zatím odjeli do Walravenu. Zde opět přetekl polder přes parkoviště a do rybářských sádek. Vytáhli jsme obě česla, ale ta tentokrát byla čistá. Vodu tak nestačily trubky odvádět do potoka.  Byla zkontrolována nádrž u fabriky a pak jsme se potokem, který se proti nám valil po cestě  dobrodili k salaši. Zde zjištěno, že se patrně ucpalo zatrubnění potoka. Nehrozilo však nebezpečí pro lidi ani zvířata, tak jsme situaci neřešili. Vrátili jsme se k hasičárně a šli zkontrolovat utržený svah nad potokem u cvičáku. Zde do potoka ujelo značné množství zeminy a obnažila se až hrana asfaltové komunikace. Zde se obě části výjezdu spojily. Na místě byl i starosta obce.  Dovezli jsme sem od sokolovny zátarasy a nebezpečné místo označili páskou. 

 Pak proběhl ještě monitoring celé obce. V Markvarticích bez větších problémů, komunikace pod rančem průjezdná, u čp. 66 a 67 voda opadává, ujetý svah ohraničen, u Walravenu už klid, voda od salaše po komunikaci polevuje. Zaplacen most k mlýnu na konci obce a přilehlá niva potoka, ale také vidět opadávání hladiny.     Jednotka se vrátila na základnu ve 14:30 hodin.

V neděli 12. července jsme jeli na další asistenci při motokrosu ve Štikovské rokli. Jednalo se o Mistrovství ČR a při této akci nám pomáhali s cisternou také hasiči z Nedaříže. Tentokrát jsme posíli obecní pokladnu o 1.200,- Kč za využití obecního hasičského automobilu.

Vašek jiřička na asistenci ve Štikově

Ve dnech 17.- 18. července jsme konali asistenci na akci, kterou pořádal náš mateřský sbor. Šlo o závod Fichtlmánia 2009, který se konal ve Štikovské rokli. Bylo tu na 2.500 lidí. Využívali jsme spolkového Ranaulta a měli tu několik našich hasičáků. Většinu materiálu nám ale zapůjčil autoklub Nová Paka. Mitsubishi tentokrát odpočívalo v hasičárně připraveno v případě nouze sloužit v obci.

III. Ve čtvrtek 23. července jsme ve 20:25 hodin vyjeli zatím patrně k největšímu letošnímu zásahu Obec zasáhla prudká bouře s velmi silným větrem. Jednotka vyjela v počtu 1+2 k odstraňování spadlých stromů atp. Nejprve jsme odstranili olši nachýlenou na čp. 108 a nad obecní komunikací. Pak jsme odklízeli větve z hlavní kominikace I/16 na hranicích naší obce s Dolní Kalnou. Další větve jsme odstraňovali na komunikaci spojující Dolní Kalnou a Bukovinu, to už zase na našem katastru. Pak proběhl monitoring celé Čisté, ale už našeho zásahu nebylo naštěstí potřeba.

V pátek 24. července jsme zapůjčili elektrocentrálu f. COMA z Jilemnice. Jilemnice byla v tu dobu stále bez elektrického proudu. Navíc jsme pomáhali se zajištěním centrály pro Cutisin Jilemnice.

V sobotu 25. července ráno jsme pomohli se zásobováním vodou do části obce Studenec - Zálesní Lhota. Napustili jsme kubíkový barel  z odběrného místa u hasičárny v Čisté. Lhota byla stále bez energie a bez vody po čtvrteční smršti.

Ve stejný den, sobotu 25. července, jsme zajišťovali požární asistenci na Open day ve firmě Suchánek&Walraven s.r.o. v Čisté u Horek. Mimo asistence jsme se věnovali také koordinaci dopravy a parkování (bylo tu kolem tisíce lidí). Měli jsme hned za bránou postaveno Mitsubishi, které mnoho návštěvníků rovněž obdivovalo. Bylo to pěkný, protože se nám povedlo opět se  trochu zviditelnit. Navíc jsme posílili obecní pokladnu o 500,- Kč za použití obecního hasičského auta.

V pondělí 17. srpna provedla jednotka od 19:00 hodin  na žádost starosty obce skácení a odklizení lípy u školy. Strom nevelkého stáří zde rostl z pařezu po předcházející lípě. Během doby ale pařez vyhnil a lípa se začala nachylovat nad chodníček před školou. V nedávné době označil tento strom odborník za nebezpečný a obec vydala příkaz k jeho odstranění. To proběhlo nyní v době prázdnin. Akce se účastnilo pět členů jednotky, použito hasičské auto na zajištění bezpečnosti na silnici, motorová pila a traktor s károu od br. Milana Klazara. Akce ukončena návratem na zájkladnu ve 20:45 hodin.

V sobotu 29. srpna jsme konali asistenci na motokrosu v Nové Pace - Štikovské rokli. Poprvé jsme se zde dostali do akce, kdy se vzňala motorka v prostoru stratu. Byl použit RHP CO2 a oheň se podařilo velmi rychle zažehnat.  Díky nákladům na náplň hasicího přístroje stoupla cena nájmu obecní techniky na 1.600,- Kč, které obci Autoklub neprodleně vyplatil.

V pátek 11. září prošli tři členové JSDH specializačním kursem pro velitele JPO V s předurčeností na OOBa CO. Kurs organizoval HZS Libereckého kraje a proběhl v budově krajského ředitelství v Liberci. Proškoleni byli Lejdar Karel,Jiřička Václav a Jiřička Ladislav.

3. října následoval specializační kurs  OOB a CO pro celé družstvo z jednotky. Konal se v Liberci - Machníně, v centrálním skladu HZS Libereckého kraje. Účastnili se Jiřička Ladislav, Jiřička Václav, Lejdar Karel, Bjelka Pavel, Klazar Milan a Malina Václav. Po bloku teorie jsme stavěli protipovodňové hráze, balili evakoační zavazadlo a především stavěli vojenský stan. Vše jsme zdárně absolvovali a splnili odbornostní požadavky pro naši jednotku.

17. října pořádal čistecký hasičský sbor Okresní kolo ZHV - podzimní část hry Plamen. Členové jednotky s Mitsubishi zajišťovali dopravu materiálu po stanovištích kontrol v trati a tvořili logistickou podporu.

24. října se konal letošní poslední motokrosový podnik ve Štikovské rokli. Konali jsme tam opět požární asistenci. Opět nám pomáhali s CAS 25 RTHP hasiči z Nedaříže. Tentokrát jsme pouze pomáhali s vytažením z bahna a ošetřením závodníků. Obecní pokladnu jsme posílili o 1.200,- Kč.

22. listopadu prošlo osm členů jednotky školením řidičů. Někteří to měli jako součást profesního průkazu, ostatní jako referentské školení na vozidla obce. Školil Václav Řeháček, Autoškola Vašek Nová Paka. Školení probíhalo v zasedací místnosti OÚ v Čisté.

26. prosince 2009 jsme málem měli další výjezd. Na upozornění sousedů jsme řešili požár transformátoru vysokého napětí za školou. Ve 22:29 hodin přijal velitel jednotky informaci o události. Vyrazil na místo ověřit situaci. Došlo k požáru vysokonapěťové pojistky. Na místo se dostavil starosta obce. Velitelem bylo kontaktováno ve 22:35 hodin OPIS Semily. Zde bylo rozhodnuto, že věc nebudou řešit složky PO, ale má být povolána havarijní četa energetiků. Tu povolal starosta obce. Odpojili jsme dále budovu školy, aby nedošlo k poškození elektrospotřebičů a ohlídali místo požáru, aby od odpadávajících kousků něco nechytilo.

 Když pojistka dohořela a vychladla, bylo obnoveno připojení školy a zkontrolovány elektrospotřebiče. Následně už věc řešili energetici.  Fotografii pořídila Markéta Veselá. Událostí nedošlo k dalšímu poškození majetku ani ke zranění osob. Událost nebyla evidována jako zásah JSDH.

31. prosince jsme zajistili požární bezpečnost a odstřel zábavní pyrotechniky na společenské akci za školou od 15:00 hodin do 17:50 hodin.  Tím jsme ukončili činnost v roce 2009.