image

Vyhledat

Zásahy 2007

I.

Dne 18.1.2007 ve 20:15 hodin vyjela jednotka v počtu 1+5 ke spadlé střešní krytině z bývalého řeznictví čp. 193. Spadlý plech přetrhl elektrické vedení v tomto místě naproti restauraci u Červinků. Zajistili jsme místo a odklidili krytinu i spadlé dráty mimo komunikaci. Při zásahu nám pomáhala i JSDH Jilemnice. Příčinou byl silný vítr, který trval i v době zásahu. Poprvé jsme zasahovali v přilbách Rosenbauer Heros s integrovanou kuklou a velmi se nám osvědčily. Obec zasáhla  meteorology avizovaná vichřice. Z místa zásahu jsme odjeli ve 21:30 hodin zpět na hasičárnu, kde jsme v počtu 1+3 drželi operačním  střediskem nařízenou pohotovost. Připravili jsme si centrálu, pilu a další výbavu potřebnou pro zásah po vichřici. Pohotovost jsme drželi až do půlnoci, kdy byla jednotka rozpuštěna. Zhruba v půl desáté vypadl proud, a tak jsme pohotovost museli držet při svíčkách.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II.

19.1. 2007 jsme šli do akce znovu. Na žádost starosty obce jsme zabezpečili v  době od 6:10 hodin do 7:15 hodin informování obyvatelstva. Objížděli jsme vesnici a přes megafon na Nissanu jsme informovali o výpadku proudu, zrušení autobusových spojů a uzavření škol.                                                                 Další průzkumný výjezd proběhl v 8:30 hodin. Projeli jsme celou obec. Zjištěno poškození lesa na Rovních a na Volšinkách, vyvrácené stromy přes svážnici za salaší, poškozená střecha na horní stodole ve Walravenu, utržený kraj střechy na chalupě pí. Šindelářové, roubence Jarky Plecháče, utřžený kraj plechové krytiny na restauraci Čistá, otrhaná lepenka na bývalém pivovaru, vyvrácené stromy u penzionu Antonea, vyražené tašky na chalupě u Bukvajových, uvolněné plechové šablony na autodílně p. Bohma. V Markvarticích byl spadlý buk do sádek p. Kiliána a vyvrácený plot do komunikace. Ten jsme při monitoringu vyvázali zpět. Jinak obecní cesty průchozí, silnice I/16 také. Po průzkumu byla jednotka v 10:30 hodin rozpuštěna. O poškození objektů jsme ihned informovali majitele.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

III.

30. ledna ve 22:08 byl na mobil velitele nahlášen požár domu v Čisté. Ohlásil jej uživatel domu. Velitel věc ověřil na OPIS, kde však událost nebyla ještě hlášena. Operační důstojník požádal o ověření pravdivosti údajů. Velitel věc prověřil a kontaktoval OPIS. Bylo požádáno o cisterny, protože byla obava z nedostatku vody. Okamžitě byl naší jednotce vyhlášen poplach sirénou a jednotka ve 22:19 vyrazila v počtu 1+4 s technikou Nissan Patrol a PPS 12 na místo požáru. Zasahovali jsme jako první. Zásah komplikovalo připojení objektu na elektrickou síť, které se nedařilo dlouho vypnout. Nasadili jsme stroj na potok a jedním proudem z jihozápadní strany šli na střechu. Další dva proudy nasazeny z hydrantu od severu. Velení předáno HZS Jilemnice. Profesionálové začali s rozebíráním střechy, kam byly dotaženy dva proudy ze studenecké CAS. Útočné vedení od našeho stroje bylo zrušeno a technika odstavena - došlo k zanesení chlazení nečistotou z potoka. Zároveň byl zrušen jeden z proudů od hydrantů. Druhý ponechán jako záloha na dohlídání a používán na dohašování materálu házeného z půdy. Místo jsme převzali ve středu 31.1.2007 v 0:30 hodin. Protáhli jsme proud od hydrantu na půdu, kde jsme provedli dohašení dvou ohnisek. Pak jsme naším technikou osvětlili stavbu.Jednotka byla následně v 01:30 rozpuštěna a místo dohlídavala hlídka 1+2 kontrolami vždy po cca 60 minutách až do rána.  Byli jsme ve zbrojnici a na místo jsme opakovaně dojížděli. Při poslední kontrole byl zrušen proud od hydrantu, sbaleno osvětlení a prostor označen páskou. Ve spolupráci se starostou obce jsme konzultovali s majitelem další postup a objekt byl v 8:15 hodin předán uživateli. Jednotka se vrátila na základnu v 9:15 hodin.                                                            Škodu odhadujeme na cca 200.000,- Kč. Přičinou byla podle všeho netěsnost starého kouřovodu.  Na místě mimo naší jednotky ještě HZS Jilemnice, JSDH Jilemnice, JSDH Studenec a HZS Nová Paka.  Velké poděkování všem, kdo se účastnili zásahu a Frantovi Petružálkovi za pomoc při vyproštění naší techniky, na kterou jsme byli nuceni povolat jeho traktor John Deere.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IV.

22. května ve 20:15 hodin vyjela jednotka o síle 1+3 k likvidačním pracem následků po bouři s přívalovým deštěm v ranči Montara. Výjezd poprvé s Renaultem. Po provedeném průzkumu zjištěno zaplavení sedlovny a skladu krmiv přímo v ranči a totální zaplavení dřevěné jízdárny, kde jsou t.č. uskladněny v cca 1/3 objektu piliny na podestýlku. Provedli jsme ve spolupráci s majiteli ranče vyklizení mokrých věcí ze sedlovny a skladu krmiv. Z těchto prostor pak byla voda vymetena košťaty do dvora. Následně nasazeno kalové čerpadlo v  jízdárně. Po cca hodině zásahu však byl tento způsob čerpání vyhodnocen jako málo účelný. Ve 21:15 hodin byl Renault vrácen na základnu a na místo vyjel Nissan Patrol s PPS 12. Oběma čerpadly se nakonec podařilo do půl jedenácté jízdárnu zcela odčerpat. Místo bylo předáno majiteli a jednotka se vrátila na základnu ve 23:05 hodin. Škodu vzniklou živelnou pohromou především na materiálu a podlaze jízdárny  odhadli majitelé na cca 120.000,- Kč. Při zásahu nebyl nikdo zraněn a nedošlo k poškození výzbroje ani výstroje.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V.

30. května v 19:48 hodin jsme byli povoláni k požáru manipulačního stroje MANITOU u autobusové zastávky u Walravenu. Vyjelo družstvo 1+3 s DA 7 Nissan Patrol. Na místě skutečně stál manipulátor a kouřilo se z motorového prostoru. Zabezpečili jsme místo požáru a použili hasicí spray Pyrocool. Pak jsme záležitost předali výjezdu HZS LK ÚO Semily, PS Jilemnice.  Zabezpečovali jsme plynulost dopravy a bezpečí na místě. Po příjezdu vyšetřovatele jako příčina požáru konstatována závada na elektroinstalaci stroje. Po dohodě s provozovatelem stroje byl zajištěn jeho odtah mimo komunikaci. Povolali jsme k tomu traktor z ranče Montara. Z manipulátoru při odtahu vyteklo menší množství hydraulického oleje. Zasypali jsme ho pilinami a výjezd ukončili. Technika se vrátila na základnu ve 21:45 hodin. U zásahu mimo nás HZS Jilemnice s RTP Nissan Patrol, CAS K 25 Liaz. Dále ještě JSDH Studenec s CAS 32 T 815 a DA12 Avia A30.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21. června byl v 9:07 hodin vyhlášen požární sirénou poplachnaší  jednotce. Jednalo se o velké tématické cvičení na objekt školy v Čisté u Horek. V prvním výjezdu odjel velitel s pěti hasiči na místo události s DA 9 Renault Master. Na místě provedena evakuace dětí a personálu. Při prováděném průzkumu vypnut el. proud v budově. Mezi tím bylo nataženo vedení 2x C 20 m od podzemního hydrantu nad budovou školních dílen. V tu dobu na místo dojeli profesionálové z Jilemnice a velitel předal velení jim. Naši hasiči zatím organizovali příjezd požární techniky a hlídali evakuované děti. Další dorazila cisterna ze Studence a plošina ze Semil. Pak s naším druhým autem dojeli další dva členové jednotky a přijeli Jilemničtí dobrovolní hasiči. Poslední dorazila Avie s posilou Studenečáků. Mezi tím již chlapi v dýchycí technice provedli prohledání budovy a začalo se s evakuací dětí a dospěláků pomocí plošiny. Naše jednotka byla VZ poslána zabezpečit dopravu vody. Ustavili jsme požární stříkačku na zdrž za hasičárnou a ve spolupráci s JSDH Jilemnice natáhli přívodní vedení. Naše jednotka použila deset hadic B 20m, Jilemnice 6 hadic B 20m. Pak začal náš stroj dávat vodu a tu se podařilo v tlaku dostat až na plošinu. Cvičení bylo ukončeno nástupem v půl jedenácté. Naše činnost byla hodnocena velice dobře. Ukázal se bohužel opět problém ve spojení, který budeme řešit snahou o získání radiostanic s hasičskou frekvencí. Cvičení se účastnila jednotka o síle 1+6. Další hasiči se na místě byli podívat, ale jejich zapojení nebylo třeba.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VI.

Ještě nám ani neoschly hadice ze cvičení a obec postihly tři přívalové deště. Na žádost obyvatelky čp. 66 vyjela 21. června jednotka v 17:55 hodin k odstraňování následků deště k této nemovitosti. Vyjeli jsme v počtu 1+3 s DA 9 Renault Master. Po průzkumu na místě jsme provedli odklonění rozlitého potoka od nemovitosti provizorní hrází, vykopali jsme několik struh na odvedení vody zpět do koryta od domečku a pomáhali s vytíráním v obytných místnostech. Velitel požádal o průmyslový vysavač, jeho požadavek však nebyl OPIS splněn, protože tato technika se bohužel v regionu nevyskytuje. Prevence před opakovaným vytopením domku (za poslední rok 3x) je v úpravách koryta potoka. Toto doporučeno majitelce domu i obci. Hasiči tento prostor opustili v 19:00 hodin a přesunuli se do areálu Walravenu. Zde již pracovala těžká technika f. IMDV a pracovníci firmy Walraven. Po zprůchodnění kanálů voda začala odtékat. Hasiči v tu dobu ještě vyčistili stavidlo nádrže Horní tírna, která před tím přetékala. Na pokyn starosty obce se jednotka přemístila do čistecké sokolovny, kde došlo ve sklepě k průniku vody zpět patrně přes odpady. Při příjezdu jednotky však již situaci měly vyřešenu domovnice a do budoucna je to záležitost instalatérské firmy. Jednotka se vrátila na základnu ve 20:28 hodin.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx