image

Vyhledat

Zásahy 2004

3. února 2004 - jednotka v počtu 1+2 přivolána personálem restaurace Čistá ke spadlému drátu elektrické přípojky k místní tělocvičně. Na místě zjištěn pád ledové plotny na dráty přípojky, následné přetavení fáze a pád drátu do parčíku u budovy. Provedli jsme vypnutí hlavního jističe budovy a ohlídali místo do příjezdu montážní čety VČE. Na místě spolupráce s hlídkou dopravní Policie, která zde shodou okolností měřila rychlost. Nikdo nebyl zraněn, škoda na majetku nezjištěna.

2. května 2004 - jednotka v počtu 1+2 přivolána myslivci z chaty Bumbálka k požáru kontejneru s odpadem u hřbitova v Čisté. Vyjeli jsme jen s Nissanem, protože v blízkosti kontejneru je hydrant, takže čerpadla nebylo třeba. Na místě zjištěn požár celé plochy kontejneru - cca 10 metrů čtverečných. Hořel odpad ze hřbitova, ale také peřiny, kočárek, papír, plastové obaly a lepenka. Požár silně kouřil. Byl nasazen jeden proud "C" z hydrantu. Nejprve jsme uhasili oheň a celý kontejner vidlemi prohrabali. Pak byla celá plocha ještě jednou zakropena. Likvidace požáru trvala cca 1/2 hodiny. Nikdo nebyl zraněn, škoda nevznikla. V případě většího množství odpadu by hrozilo rozšíření požáru na obřadní síň. To se naštěstí nestalo. Příčina: nedbalost (odhození nedopalku) nebo zapálení.

11. prosince 2004- jednotka povolána starostou obce k havárii na hlavním vodovodním řádu v Čisté. Družstvo 1+3 kontrolovalo jižní větev vodovodu, hydranty a šachty. Po zjištění místa havárie a uzavření vodovodu hasiči zajistili informování obyvatel a ve spolupráci s SDH Nedaříž bylo zajištěno nouzové zásobování  vodou z cisterny u restaurace  Čistá. Zásah ukončen v 16.00  hodin. Vykazováno jako technologická pomoc.