image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky > Tělovýchovná jednota

Tělovýchovná jednota Sokol Čistá u Horek

Z historických záznamů spolku bylo zjištěno, že Tělovýchovná jednota Sokol byla založena 2. února 1898. Prvním starostou byl p. Karel Schmíd. Od založení až do dnešních dnů tělovýchova v Čisté nikdy nepřerušila svoji činnost. Nejprve byla tělovýchovná cvičení prováděna na sále “u Šrajbrů”, “u Štilců” (oba tyto hostince již neexistují) a dále pak na sále “u Trejbalů” – dnešní restaurace Čistá. Cvičení probíhala i v místní škole. V záznamech lze vyčíst, že k 1.1.1926 měla jednota 81 členů, kteří se pravidelně zúčastňovali všech konaných Sokolských sletů a akcí k jejich příležitosti pořádaných. Navíc již tehdy působil při TJ divadelní kroužek. Jeho prvním vedoucím a režisérem byl pan Antonín Cimprich a hrávalo se i 6 divadelních her do roka! Divadelní představení byla pořádána v sálech již zmíněných hostinců, ale také v přírodě (pod Hůrou, v horeckých zatáčkách) či na dvoře pivovaru. Sportovci však chtěli trvalé místo pro svoji činnost. Dokazují to první plány tělocvičny již z roku 1923, tehdy k tomu však stejně jako po II.světové válce kvůli nedostatku financí nedošlo. Nakonec byl alespoň zakoupen pozemek, kde dnešní tělocvična stojí.

Velkou epochou bylo období II. světové války, kdy v Čisté působil fotbalový sportovní klub, který dosahoval v rámci podkrkonošské župy velmi dobrých výsledků. Navíc se tím tužilo vlastenectví, vždyť fotbalová utkání na místním hřišti navštěvovalo i 800 diváků.

Po válce se tělovýchova ještě více rozvíjela. V horní části obce byl vybudován lyžařský skokanský můstek, kde se první závody konaly v roce 1947. Závody ve skoku a běhu na lyžích se pak v Čisté konaly dvakrát za zimu a účastnili se jich závodníci z širokého okolí. Nejde nevzpomenout skutečnosti, že na čisteckém můstku skákal i pozdější úspěšný československý reprezentant v tomto sportu – Zdeněk Remza. Ale i místní sportovci, např. Josef Bém, Hynek Štilec, bratři Kovářové, Zdeněk Jiřička, či Josef Zaplatílek, zde dosahovali velmi dobrých výsledků. Bohužel zájem o tento sport upadl a můstek byl pro špatný technický stav v 90. letech 20. století odstraněn.

Mimo základní cvičení byly při tělovýchovné jednotě založeny i sportovní oddíly lyžování, kopané, volejbalu a turistiky. Družstva těchto oddílů se účastnila turnajů a okresních soutěží.

Funkcionáři jednoty se neustále snažili zajistit vlastní tělovýchovný stánek. To se nakonec podařilo a v roce 1957 bylo získáno stavební povolení ke stavbě tělocvičny dle plánů architekta p. Snížka z Hradce Králové. 8. dubna 1958 byl proveden výkop základů a v prosinci 1959 pak byla stavba dokončena. Stavbu vedl místní, tehdy již sedmdesátiletý stavař, p. Rudolf Ditrich. Bylo odpracováno 36 372 hodin a profinancováno 475 tis. korun. Hodnota díla pak byla odhadnuta na 1.105.000,- Kč. Na stavbě pomáhali nejen členové jednoty, ale i ostatní místní občané a odpracovali stovky brigádnických hodin. V obci tak vznikl nejen nový tělovýchovný stánek, ale i kulturní a společenské centrum. Pro pravidelnou tělesnou výchovu začala tělocvičnu využívat i místní škola. Obnovila se činnost divadelního spolku “Kalandra”. Ten již brzy získal mnoho ocenění i v rámci kraje a dvakrát dokonce vyhrál okresní přehlídku ochotnických divadel. Velkými jmény z této éry jsou režiséři, pánové Josef Kubát a Karel Komárek. Tato doba byla ve znamení velkého rozmachu, členská základna mimo žactva tehdy dosahovala 150 členů. Byla vedena kronika a pořizována fotodokumentace. Bohužel všechny materiály se za podivných okolností po roce 1968 ztratily. Snad kvůli obavám z perzekucí v době normalizace. Je smutné, že materiály staré přes sto let spolek má, ale část moderní historie zachycena není…..

Sportovní život v Čisté byl velmi pestrý. Od roku 1955 až do 1985 byly pravidelně prováděny nácviky na spartakiády a čistečtí cvičenci byli díky pečlivosti dobrovolných cvičitelů vždy účastníky i hlavního vystoupení v Praze.

V 70. letech minulého století vznikl i nohejbalový oddíl, který má od roku 1980 až do dnes dobré sportovní výsledky. Čistečtí nohejbalisté několikrát vyhráli okresní přebor a bývají na stupních vítězů okolních pohárových soutěží. V tomto sportu je v Čisté již více než 30 let pořádán tradiční vánoční turnaj v tělocvičně.

Rozmach činnosti si vynutil v sedmdesátých letech přístavbu tělocvičny kvůli potřebě skladovacích prostor a zvětšení kapacity sálu. Přístavba byla provedena v letech 1975 až 1976 a zároveň se provedla celková rekonstrukce elektroinstalace v celém objektu.

Po roce 1989 získala TJ Sokol Čistá u Horek právní subjektivitu a pokračovala dále ve své činnosti. Zásadně se změnil i způsob financování a nebylo již možné získat větší množství finančních prostředků od okresního výboru případně dalších orgánů jako tomu bylo dříve. Dotace se stále daří získávat, avšak tím jsou kryty výdaje na činnost spolku. Na provoz tělocvičny bylo potřeba hledat jiné finanční zdroje. Vcelku se to dařilo pořádáním tanečních zábav, diskoték a nájemným od místní školy. Pak však nastalo velké snížení počtu návštěvníků zábav i diskoték a tyto akce již nepřinášely potřebný finanční efekt. Se stářím budovy se objevovala potřeba větších oprav a peněz se začalo nedostávat. Výbor TJ s vědomím neudržitelnosti tohoto stavu svolal členskou schůzi a po důkladném zvážení všech okolností navrhl členské základně převod budovy do majetku obce Čistá. Toto se stalo po právním ošetření celé věci ke dni 1.1.2004.

Tělovýchovnou jednotu Sokol Čistá u Horek řídí pětičlenný výbor. Je prováděna pravidelná tělesná výchova  žen. Sportovci se starají o antukový tenisový kurt v centru obce. Jsou pořádány turnaje v tenisu i nohejbale.

Činnost tělovýchovy tedy v obci pokračuje i ve 21. století.