Nejvýchodnější obec Libereckého kraje
mapa Virtuální prohlídka
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky > Sbor dobrovolných hasičů > Stará hasičárna

Stará hasičárna

Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice

Hasiči v obci měli původně dvě dřevěné boudy, skladiště hasičského materiálu. Postupem času však tyto prostory přestaly vyhovovat, a tak bylo přistoupeno k vybudování zbrojnice zděné.
Pozemek byl vybrán ve spodní části obce hned vedle tehdy ještě císařské silnice pod odbočkou ke kostelu. Se stavbou se začalo v roce 1899 a definitivně byla hotova v roce 1901. Stavba sama netrvala až tak dlouho, problémy vznikly při zahloubení do svahu, kde se muselo čekat, co s výkopem udělá zima. Naštěstí se vše zdařilo a do zbrojnice byla přestěhována jedna koněspřežná stříkačka a spousta hasičského vybavení včetně uniforem.
Hasiči si zbrojnice hleděli, byla to jejich pýcha. V roce 1929 do ní umístili motorovou stříkačku Stratílek a při elektrifikaci obce sem byla zavedena elektřina.
Stará zbrojnice byla pro účely hasičstva využívána až do roku 1962, kdy se veškeré vybavení přestěhovalo do nové víceúčelové budovy, kde je dnes i současné hasičské zázemí.


Objekt připadl obci a ta jej začala využívat k rozmanitým účelům. Byla zde například sběrna železného šrotu a dalších druhotných surovin, garáž  pro osobní auto majitele vedle stojícího domku, ale především skladiště. Jako skladové prostory hasičárnu pak po mnoho let využívalo místní družstvo tkalců Drutka, později Nitex. Vzhledem k tomu, že se do údržby budovy léta neinvestovalo a protože došlo k rozšíření cesty ke kostelu, kde narostl i provoz, ocitla se zbrojnice ve velmi zchátralém stavu.

Protože se čistečtí hasiči s tímto stavem nechtěli smířit, začali před třemi lety snahy o změnu. V roce 2002 byla budova vyklizena a vyřezány křoviny v okolí. Další etapa záchrany tohoto dědictví po předcích přišla v roce

2003

Nejprve v červnu proběhla brigáda, při níž jsme odkopávali zeminu a odpad, který lidé za několik desetiletí ke stěnám nahrnuli. Odklidili jsme několik kubíků hlíny a obnažili téměř celé boční stěny, aby mohly vysychat. Na další  odkopání jsme si již sami netroufali, protože jsme se dostali pod cestu a obávali jsme se ujetí svahu.

Pak se stalo něco, v co málokdo věřil. Obecnímu úřadu se podařilo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj z Programu obnovy venkova. Dotace činila 100.000,- Kč a stejnou částkou se spolupodílela i obec. Bylo tedy vypsáno nabídkové řízení, ale žádná z pěti oslovených firem neměla o tuto akci zájem. Řízení bylo nakonec zrušeno a koncem léta byla zakázka zadána přímo f. Horstav ze Štěpanic, se kterou má obec z minulosti dobré zkušenosti.
Začátkem října 2003 začala firma se zemními pracemi a následně s vlastní opravou. Byla vybudována opěrná zeď od vedle procházející komunikace a celý objekt byl podříznut a odizolován od vlhkosti.
Na dušičky, 1. listopadu, hasiči  při brigádě shodili starou střechu. Pracovalo zde šest hasičů a dva  chlapci z kroužku. Při demolici jsme našli čtyři štítky ze starých přileb se znakem čisteckého sboru a jednu bronzovou špičku na proudnici.
Tesařské práce v týdnu pak odvedl Jaroslav Zaplatílek a pokrývačské pak Milan Klůz a Marcel Matuška.
Letošní sníh tak již spadl na novou střechu z Bramacu a čelo budovy krášlí nová plechová vrata, která zhotovil zámečník Pavel Brendl z Čisté. Jemu patří i poděkování za to, že z vlastní iniciativy vyzdobil vrata hasičskými motivy, které obkreslil ze starých dřevěných.


Na opravě hasičárny odpracovali hasiči v roce 2003 celkem 153 hodin. Pokračování je v plánu na jaře příštího roku. Budou dodělány omítky a upraveno okolí.

2004

Koncem ledna 2004 byla panem Brendlem zabudována vrátka do podkroví směrem od cesty ke kostelu.

V březnu 2004 začala f. Suchánek - Walraven Horka s výrobou okenních rámů a f. Nejedlý z Vrchlabí skácela dva mohutné jasany, které již ohrožovaly nejen stavbu, ale především účastníky silničního provozu na silnici. Správa a údržba silnic pak provedla odfrézování zbylých pařezů.

Začátkem dubna se rozjely další práce u zbrojnice. Firma Horstav zde dokončila odvodnění od cesty ke kostelu, položila žlaby kolem hasičárny a udělala nový mostek od silnice. Zde však nastaly velké problémy, neboť Správa a údržba silnic Jilemnice provedla takové zemní práce na navazujích příkopech, že obec musela přistoupit k dalšímu  zatrubnění. To s sebou nese neplánované investice v této lokalitě. Mělo by tím však být zabráněno případným škodám vzniklým účastníkům silničního provozu a obec nebude hyzdit  nedokončený zářez příkopa.

Na konci dubna tesař p. Zaplatílek dokončil podbíjení operků.

Květen je měsícem nekonečné práce. Nejprve jsme dostali okna od f. Suchánek - Walraven zdarma. DĚKUJEME!!! Provedli jsme jejich nátěry a koupili sklo, které jsme pak silikonem přilepili. V tu dobu již ,kdo měl volno, otloukal starou omítku a boural strop. Poděkování p. Milanu Klůzovi za zapůjčení "wapky" a všem, kdo polykali prach z otloukané omítky.

V pátek 7. května se sešlo devět hasičů a jeden chlapec z kroužku. Začalo se s nahazováním zdí. Práce trvala celé odpoledne a bylo odpracováno 40 hodin. V sobotu 8. května jsme měli velkou brigádu. Zúčastnilo se sedm hasičů, čtyři kluci z kroužku a na pomoc nám přišel i zedník Miloš Jirsák z Bukoviny. Pracovali jsme od sedmé hodiny ranní do půl deváté večer. Odpracováno 113 hodin. Podařilo se naházet hrubou omítku na venkovní plášť, zamístit okna a nahodit skoro celý vnitřek. Poděkování patří nejen pracujícím, ale i sestře Kamile Stehlíkové za přísun kávy a sestře Lucii Jiřičkové a pí. Marii Jiřičkové za zajištění stravy. Guláš a buřty v marinádě nám moc chutnali....

Další brigády jsme svolali na pátek 14. května a sobotu 15. května. V pátek i v sobotu se zúčastnilo sedm bratří. V pátek byla doházena hrubá omítka uvnitř a byly dokončeny venkovní stěny /pod operky a u oken. Odpracovány 33 hodiny. V sobotu pak byl natažen venkovní štuk. Oštukována byla i část vnitřku, ale kvůli vlhku již nešlo pokračovat dál. Odpracovány 82 hodiny.  Děkujeme nejen všem, kdo přiložili ruce k dílu, ale opět i kuchařkám, které nám připravily vydatné občerstvení.

A opět dobrovolnická práce. Ve středu 19. května od 16. hodin štukovali pod vedením br. Jarky Plecháče bratři Vašek Jiřička, Milan Klazar a Standa Klazar. Opět udělán kus práce. Odpracovány 22 hodiny.

Pokračování štukování ještě ve čtvrtek 20. května. Akci opět vedl br. Jarka Plecháč. Bez jeho nasazení a umu při práci na špaletách a oblouku vrat bychom asi neuspěli. Zaslouží velké díky. Pomáhali mu bři. Tomáš Kendík, Vašek Jiřička a Ladislav Jiřička st.. Ruku k dílu přiložil i velitel Ladislav Jiřička ml.. Odpracováno 18 hodin. Tím byla většina zednických prací dokončena. Zbývá doštukovat okna po instalaci parapetů a po opravě vrat upravit pravý pilíř, kde praskla fasáda.

Po necelých dvou měsících jsme se opět vrhli do práce. V pátek 16. července bři. Malina Petr a Václav natřeli boční operky a pak společně s br. Ladislavem Jiřičkou ml. rozbili starou betonovou podlahu. Pokračovalo se ještě v sobotu 17. července. Ráno byl odvezen vybouraný beton a odpoledne potom br. Roman Hampl zajistil mechanizaci ("bobka"). Dále poskytl traktor s valníkem na odvoz materiálu. Tak se stalo, že během hodiny se nám podařilo vybrat starou podlahu až na skálu. Teď  bude potřeba vše dočistit a připravit k betonáži....

 Od úterý 20. července intenzivně od rána do večera větráme, aby mohly vyschnout zdi. Děkujeme p. Kořínkovi za otvírání a zavírání vrat.

V pátek 23. července opět brigáda na podlahách. Přítomni bři. Jiřička Ladislav ml. a Malina Petr. Pomáhali kluci z kroužku Pavel Tůma a Darek Čižinský. Odpracováno 10 hodin. V sobotu pak odvezena kára vykopaného materiálu br. velitelem. Odpracovány 2 hodiny.

O týden později, 30. července jsme provedli dorovnání podkladu ve zbrojnici. Teď je třeba najít firmu, která položí betony, protože na to si sami netrofáme.

Povedlo se! Betony udělá firma p. Slámy z Vrchoviny!! Byylo to dost složité a už vidím, jak jistí lidé "prskají", ale čas běží a jiné řešení nebylo.... .

12. srpna byl firmou položen podkladní beton. 16. srpna pak firma položila izolaci a 17. srpna položen vrchní beton.  Ve čtvrtek 19. srpna pak ještě zedníci obezdili staženou izolaci a vytvořili uvnitř zajímavý rantl. Tak zedničina je už skoro u konce, jen ještě opravit venku štuk.

13. srpna byla přivezena prkna na podlahu podkroví. Odpoledne je bři. velitel a Vašek Malina spolu s ml. hasičem Darkem Čižinským rozložili. Odpracováno 5 hodin.

16., 17.  a 19. srpna provedli bři. velitel a Lejdar Jakub nátěry prken na podhledy. Natíráno dvěma vrstvami Xyladecoru. Odpracováno 17 hodin.

Na pátek 20. srpna od 16.00 hodin a  v sobotu 21. srpna od 8.00 hodin byly svolány brigády na podbití stropu a nátěry.    Opět se sešlo stálé osazenstvo a pomohla mládež. Bři. Bjelka Pavel, Jiřička Václav a Klazar Milan přibíjeli prkna na strop, která připravovali bři. Jiřička Ladislav st. a Klazar Standa. Bři. Štěpán  Zdeněk a Stránský Václav opravovali štuk a pak jsme začali s nátěrem fasády. Tam pracovali bři. Jiřička Ladislav ml., Kendík Tomáš  a mladí hasiči. Natěračské ráce vedl br. Karel Lejdar. V sobotu se pokračovalo v natírání a malování. Vnitřek je obílen vápnem a vnější omítka dostává žlutou barvu. Také za použití techniky bří. Jiřička a Hampla je odvožen nespotřebovaný písek k sokolovně. Odpracováno 153 hodin. Nestačila však prkna na strop, a tak ještě zbytek dodělává p. Ulrych. Jdeme do finále!!!!

V pondělí 23. srpna jsou velitelem natřena zbývající prkna na strop.

V úterý 24. srpna jsou truhlářem p. Ulrychem dodány lišty na orámování stropu. Tyto opět velitelem natřeny.

Ve čtvrtek 26. srpna jsou br. Jiřičkovými (Václavem a Ladislavem st.) a Klazarovými (Milanem a Standou) dodělány lišty a je vyklizena zbrojnice od lešení a zbylého materiálu. Bři. Lejdarovi (Jakub a Karel) a bři Malinovi (Petr a Vašek) provedli poslední nátěry. Bři. Jiřička Ladislav ml. a Stránský Václav ještě jednou vybílili vnitřek a byla dodělán vnitřní sokl. Odpracováno 21 hodin. Večer je br.  Romanem Hamplem přivezena ze zbrojnice jedna PPS 12, která zde bude deponována.

Pátek 27. srpna - poslední den. Br. velitel s mládeží vyklidili poslední zbytky materiálu a zametli podlahu. Byly dokončeny nátěry a instalován stolek se soškou sv. Floriána k zítřejšímu svěcení. Odpracováno 6 hodin.

TAK JSME TO STIHLI !!!!

V sobotu 28. srpna 2004 v 9.00 hodin dopoledne byla opravená hasičská zbrojnice za účasti p. starosty obce br. Františka Vancla, třicítky místních i přespolních hasičů v kroji a naší mládeže, P. Zbigněvem Žuravskim, katolickým knězem ze Studence, slavnostně vysvěcena.

Obec do rekonstrukce vložila velké finanční prostředky. jejich výše se ještě upřesňuje a rádi ji zde zveřejníme. Na opravě hasičské zbrojnice spolupracovaly firmy: Horstav ,Dolní Štěpanice, tesařství Zaplatílek Jaroslav, Čistá, pokrývači Milan Klůz, Čistá, a Marcel Matuška, Studenec, Pavel Brendl, zámečnické práce, Čistá, IMDV, Horka u St. Paky, zednictví Sláma, Vrchovina, Ulrych Josef, truhlářství, Čistá. Děkujeme všem, kdo odvedli poctivou práci.

Na opravě této hasičské zbrojnice bylo členy SDH Čistá u Horek celkem odpracováno více jak 1.300 brigádnických hodin. Díky Vám, bratři, sestry a mládeži. Máme opravený krásný objekt a jistě bude dobře sloužit jak hasičům, tak obci.

Fotografie z brigád pořízené bry. Klazarovými je možné shlédnout v sekci Hasičská fotogalerie.

V pondělí 25. října byla br. Klazarem Nilanem, Standou a br. Jiřičkou Ladislavem ml. přeparkována T 805 do opravené zbrojnice. Bři. Klazarovi sice museli demontovat plachtu a snížit oblouky, ale auto se do garáže krásně vešlo vedle již dříve umístěné PPS 12, a ještě zbyl volný prostor pro další materiál. 

Informační SMS

Vyhledat

27. 3. Dita

Zítra: Soňa

Tip na výlet

Počasí

Pondělí Skoro jasno 4/-1 °C
Úterý Jasno 0/-3 °C
Středa Oblačno 5/-4 °C
Čtvrtek Zataženo 10/2 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost stránek

571232