image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky > Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení Černý háj - Zálesní Lhota Čistá

znak združení

ČINNOST MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ  

Myslivecké sdružení Čistá ,bylo založeno v poválečných letech roku 1948.V této době hospodařilo na 1250 ha lesní a polní honitby s kolísavým počtem členů, mezi desíti až patnácti.

Předmětem chovu, byla zvěř drobná zajíc polní, bažant obecný a koroptev polní. Ze spárkaté zvěře ,zvěř srnčí.Příležitostně se zde vyskytla zvěř vysoká ( jelen,laň a kolouch ) ,dále pak zvěř černá ( prase divoké ).

Myslivecké sdružení Čistá si v roce 1975 vybudovalo dlouho očekávanou mysliveckou chatu.

Tento kulturní stánek myslivci pojmenovali na chatu Bumbálku ,která je i v dnešní době využívána k různým veřejným akcím.Než začala sloužit k tomuto účelu ,prošla velkou rekonstrukcí ,neboť byla určena k demolici.Dříve totiž sloužila jako pazderna a jelikož  se o tuto budovu nikdo nestaral ,byla ve velmi zpustlém stavu a svým způsobem se zde pletla i zemědělcům ,kteří zde obhospodařovali pozemky. Po odpracování 3500 brigádnických hodin ,byla chata dokončena a začala sloužit svému účelu.Po převratu v devadesátých letech , se vedl o tuto chatu restituční soudní spor ,který byl vyřešen ve prospěch Mysliveckého sdružení Černý háj.

V roce 1982 došlo ke sloučení s Mysliveckým sdružením Levínská Olešnice ,které však nemělo dlouhého trvání a brzy zaniklo.

Po té došlo ke sloučení se Zálesní Lhotou a toto sdružení trvá ke spokojenosti do dnes.

V současné době jsou myslivci členy Mysliveckého sdružení Černý háj Zálesní Lhota Čistá,do kterého patří bývalá MS Čistá ,MS Zálesní Lhota a část MS Studenec, dále pak katastr obce Bukovina.

Dnes má tato organizace 31 členů ,kteří obhospodařují 2120 ha lesní a polní honitby.

Myslivecké sdružení Černý háj zajišťuje celoročně sčítání zvěře ,opravy a stavby nových mysliveckých zařízení ( seníky ,krmeliště ,slaniska ,posedy apod. ), v zimním období se stará o přikrmování zvěře senem, obilím, kaštany a jeřabinami.

Dále zajišťuje tradiční Myslivecký ples ,který je oblíben zvěřinovou kuchyní a lákavou tombolou ,také se podílí na jiných veřejných akcích pořádaných v naší obci.

V průběhu listopadu a prosince ,toto sdružení pořádá dva hony na drobnou zvěř a ze zákona povolenou zvěř škodnou.Jeden hon na úseku v Čisté druhý na úseku Zálesní Lhoty.Plánovaný odstřel zvěře se plní v průběhu celého roku.

Myslivecké sdružení Černý háj vlastní dvě myslivecké chaty .V Zálesní Lhotě chatu Višňovku a v Čisté již výše uvedenou chatu Bumbálku ,která prošla v roce 2003 celkovou rekonstrukcí a modernizací ,která trvala osm měsíců a bylo odpracováno neuvěřitelných 2.395 brigádnických hodin.Na této rekonstrukci se však nepodíleli pouze myslivci ,ale pomohli         i jiné složky ( místní hasiči a rybáři ) ,kamarádi a přátelé myslivosti.

To je v krátkosti o minulosti a současnosti našeho Mysliveckého sdružení Černý háj Zálesní Lhota Čistá vše.Je samozřejmé ,že naše činnost je daleko bohatší a časově náročná ,to však nezmění nic na lásce k přírodě a ke zvěři v ní žijící.

Chcete li se o nás dovědět více , najdete nás na internetových stránkách našeho spolku: 

http://www.smart-web.cz/myslivost20/

                                                                                                                                       MYSLIVOSTI ZDAR !