image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky > Sbor dobrovolných hasičů > Mládež

Mládež

Zpráva o činnosti mládeže za rok 2004

I v roce 2004 byla naše činnost bohatá. Tento rok byl navíc i rokem podstatné změny – poprvé v historii čisteckých hasičů bylo postaveno družstvo dorostenek. Dále máme kolektiv mladších hasičů, ty vede sestra Pavlína Lejdarová za pomoci bratra Karla Lejdara.. Kolektiv starších dětí a dorostenky vede bratr Láďa Jiřička za pomoci bratra Romana Hampla.

Mládež se opět scházela v klubovně nebo na cvičišti. Navíc jsme mohli díky přístupu obce začít od ledna trénovat i v tělocvičně, což nám dost pomohlo při štafetách.

Začátkem roku jsme se zapojili do soutěže Požární ochrana očima dětí, kde jsme více méně vyhráli okresní kola a v kraji jsme také bodovali.

V únoru jsme uskutečnili pravidelný zimní výšlap, tentokrát na Rovně, kde jsme opékali buřty a hráli různé hry. 19. února jsme pak byli společně plavat v Aqua centru v Jičíně, kde jsme se pořádně vyřádili hlavně na tobogánu a v divoké řece.

Jaro pak bylo ve znamení práce a soutěží. Na začátku dubna jsme pomáhali organizovat sbírku oblečení a dalších věcí pro Diakonii v Broumově. Spolupořádali jsme pomlázkovou diskotéku pro hasiče v Bukovině, čistili svah za sokolovnou od náletových křovin a sázeli jsme stromky. Tím jsme si vydělali poměrně dost na další aktivity. Pomáhali jsme také myslivcům s přípravou čarodějnic a starší kluci zabezpečovali bezpečnost při lampiónovém průvodu.

Prvního května jsme připravili soutěž O pohár velitele SDH u nás doma. Mladší zde v útoku vyhráli, starší pak obsadili 9. a 10. místo. 15. května jsme soutěžili ve Studenci. Zde byli mladší druzí a starší pak 3. a 4. Vítězství pak bylo naše v obou kategoriích o týden později, 22. května ve Ždírnici. Starší zde navíc obsadili ještě č

tvrté místo.

Jarní kolo Plamenu se uskutečnilo v Jablonci nad Jizerou 29. května. Počasí přálo a i nám se celkem dařilo. Mladší obsadili celkově 5. místo a starší 5. a 12. místo. To je v okrese mezi tak silnou konkurencí velmi dobré umístění.

Největší akcí v červu byl již třetí ročník “Kempu mladý záchranář”. Zúčastnilo se jej 21 dětí. Kemp probíhal v sokolovně a v obci a všem se moc líbil. Měli jsme i námětové cvičení v Markvaticích a noční stezku odvahy.

Prázdniny jsme začali opět společně a to na táboře ve Vlkově pod Oškobrhem. Bylo nás tam 12 a prodloužený víkend na začátku července jsme si opravdu vychutnali naplno včetně prudké bouře a dalších veselých událostí… (na fotky z tábora i z jiných akcí se můžete podívat).

O prázdninách jsme ale nezaháleli a pomáhali jsme s údržbou hasičského cvičiště ale také při opravách staré hasičské zbrojnice. Odpracovali jsme tak desítky hodin pro hasiče i obec. Také nás 17 zajelo do kina na další díl Harryho Pottera.

Na konci prázdnin jsme pomáhali s přípravou a realizací oslav 125. výročí našeho sboru. Při slavnostním shromáždění jsme uskutečnili kulturní vložku, odpoledne starší pomáhali s organizací soutěží a večer někteří z nás pracovali jako pořadatelé při hudební přehlídce Čistecký klíček. Do toho ještě navečer předvedli nejmladší ukázku hašení hořícího domečku na hřišti.

Ale to už zase začala škola a s ní přišla i jedna novota. Naši dva chlapci, Kuba Lejdar a Vašek Malina, odešli do družstva dorostu v Bukovině a Lucka Štilcová z Bukoviny zas doplnila naše nejstarší děvčata, takže máme družstvo dorostenek.

11. září jsme poslali jedno družstvo do soutěže v Nedaříži, ale zde se nám nedařilo, protože jsme nebyli po prázdninách ještě setrénovaní. Stačilo to až na šesté místo.

Abychom byli dobře připraveni na branný závod, 22 z nás se zúčastnilo od 1. do 3. října soustředění na Pecce spolu s dalšími dětmi z okolí.

Branný závod se letos uskutečnil u nás, a tak jsme pomáhali s  jeho přípravou. Především jsme připravovali značení a pomáhali s balením materiálu j

ednotlivých kontrol.

Vlastní závod se uskutečnil 9. října a startovala v něm hlídka mladších (3. místo), dvě hlídky starších ( 10. a 17. místo) a dorostenky (2.místo).

Koncem října jsme se vrhli na nácvik divadelního představení pro veselý kabaret a taky navštívili v Bukovině diskotéku se soutěžemi, kterou pořádali naši kamarádi z Prahy.

Hned první listopadovou sobotu jsme pomáhali obci připravit sál na kabaret a sami jsme v něm vystoupili s pohádkou O červené Karkulce. Na konci listopadu jsme pak roznáš

eli vodné po obci.

Klára Lejdarová se za náš sbor zúčastnila výtvarné soutěže Dopravní značky očima dětí, kterou uspořádal Liberecká kraj.

11. prosince jsme se zúčastnili Mikulášské besídky v Bukovině, kde jsme opět v soutěžích vyhráli a pak jsme dostali i mikulášskou nadílku. Za příspěvek na ni děkujeme obci.

18. prosince jsme uspořádali turnaj v sálové kopané, který navštívilo 10. družstev a naši starší chlapci vyhráli.

Vánoční besídku jsme tentokrát sami neměli. Pomáhali jsme ale připravit a organizovat besídku pro všechny děti z Čisté, kde jsme navíc dostali od sboru každý dárek. Děvčata z dorostu pak v prosinci dostala nové uniformy.

Děláme toho hodně a jsme rádi, že se nám naši vedoucí snaží pomáhat a připravují pro nás pestrý program. Nechodíme do hasiče proto, abychom vyhrávali soutěže, i když i to nás potěší. Chodíme tam proto, že je v kroužku legrace, ledacos se naučíme a je nám spolu fajn.

Děkujeme všem, kdo nás podporují a těšíme se, že zanedlouho budeme jako dospělí řádnými členy čisteckého hasičského sboru.