image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky > Sbor dobrovolných hasičů > Historie sboru

Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1879 a u jeho vzniku stál osvícený čistecký učitel Čeněk Kalandra. Vybavení sboru se neobešlo bez pořádání akcí a finančních sbírek. V obci byly postaveny dvě hasičské boudy, kde parkovaly dvě ruční stříkačky a byl uskladněn další hasičský materiál. Do dnešní doby se dochovala pouze zděná zbrojnice, jež se dočkala v letech 2002 až 2004 velké rekonstrukce a parkuje v ní část techniky.

V roce 1921 se sbor rozšířil o  25 členek ženského odboru. Ve dvacátých letech se sbor účastnil likvidace největšího požáru té doby – hořelo 16 stavení v Levínské Olešnici. Tehdy zasahovalo jen z Čisté 40 hasičů se dvěma stříkačkami.

Roku 1929 sbor zakoupil za přispění 245 jednotlivců a 16 organizací motorovou stříkačku  od firmy Stratílek  s výkonem 800l/min. Tato stříkačka je plně funkční ještě v dnešní době.
V roce 1949 se v Čisté konal Župní hasičský sjezd, kterého se účastnilo 745 krojovaných hasičů a velké množství mládeže a dalšího občanstva. Z výtěžku tohoto sjezdu bylo v roce 1950 pořízeno ke stříkačce dodávkové auto Peugeot. Protože hasiči potřebovali zázemí, začala se v roce 1959 stavět víceúčelová budova, kde dnes kromě hasičů sídlí obecní úřad, pošta, dětské středisko, knihovna, obecní archiv a je zde byt domovníka. V roce 1965 pak byla sboru přidělena Tatra 805 s motorovou stříkačkou PS 8, jež v roce 1979 nahradila nová PPS.

V roce 1997 byla obecním úřadem pro hasiče zakoupena další PPS 12 z bývalé tírny a v roce 2001 dostali hasiči od obce do užívání dopravní automobil Nissan Patrol 4x4 Wagon, který nahradil dosluhující T805. V dubnu 2005 si hasiči sami  doslova "odpracovali" další čerpadlo, takže sbor disponuje vlastním strojem PS 12 s motorem TAZ 1500 s drobnou úpravou pro soutěže. I rok 2006 byl ve znamení obrovského pracovního úsilí, které ale mělo krásný závěr. Na konci roku 2006 si sbor za své prostředky pořídil dodávkové devítimístné auto Renault Master, které členové sboru brigádně na jaře 2007 upravili pro potřeby SDH. Automobil prosel v roce 2016 generální opravou karoserie za takřka 50.000,- Kč. Oprava byla opět plně financována z prostředků sboru.

Dalším zlomovým obdobím je rok 2007, kdy je zásahová jednotka obce zařazena jako JPO V do Požárního poplachového plánu Libereckého kraje. Tím se otvírají další možnosti, především co se týče dotační podpory. Roku 2008 získává obec pro hasičskou jednotku  automobil Mitsubishi L200 a do něho nakupuje silné plovoucí čerpadlo. Jednotka je postupně vybavena z dotací MV, z grantů Libereckého kraje i z prostředků obce lehkou i těžkou zásahovou výstrojí a radostanicemi. Od holandských přátel sbor získává zásahové přilby a dokonce i zásahové obleky. V roce 2013 je rovněž z dotace pořízeno výkonné kalové čerpadlo a osvětlovací sestava.  

V roce 2007 si sbor pořizuje PS 8, kterou následně prodává obci. V roce 2008 obec prodává T 805 a PS 8 sběrateli Martinu Kunovi. Nissan Patrol je prodán nedaleké obci Levínská Olešnice pro jejich jednotku ve Ždáru u Staré Paky.  Proti tomu sbor kupuje dva stroje PS 8, ze kterých je složena jedna kompletní stříkačka.

Dalším zlomem je rok 2016. Obec uspěla s žádostmi o dotace a Mitsubishi nahrazuje sedmimístný Ford Transit DCIV 4x4. Obec rovněž dokupuje silnou elektrocentrálu především pro zajištění chodu budovy obce v krizových situacích. V roce 2017 je z dotací Libereckého kraje pořízen evakuační stan.

Dnes tvoří zásahovou jednotku dvě družstva po šesti hasičích. V jejich čele stojí velitel jednotky a dva velitelé družstev. Sbor má pět vyškolených strojníků. Ročně se vyjede v průměru ke 3-5 zásahům. Z těch větších stojí za připomínku požár bývalého pivovaru v roce 2006, vichřice v roce 2012 a povodeň v obci v roce 2013.

Protože má jednotka předurčenost pro úkoly CO, byla nasazena na likvidaci následků povodní v roce 2002 v Kralupech nad Vltavou a v roce 2010 ve Frýdlantě.

 Celý sbor čítá k 1.1.2015 103 členů.

 V roce 2003 vzniklo zásluhou Romana Hampla ženské družstvo, které se okamžitě začalo účastnit soutěží a aktivní práce ve sboru.

Kromě vlastní hasičské činnosti se hasiči věnují od roku 2001 i práci s mládeží (kroužek mladých hasičů navštěvuje kolem 12 dětí), údržbě veřejných ploch a  pořádají kulturních akcí.

Sbor má svoji kroniku psanou od roku 1928 a knihy zápisů od roku 1884.

Sbor provozuje i webové stránky:

www.smart-web.cz/sdhcista