image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > INFO > Dotační úspěchy obce

Dotační úspěchy obce

INFORMACE 

o dotovaných projektech realizovaných Obcí Čistá u Horek a její příspěvkovou organizací

2010

Zpracování územního plánu Čisté u Horek (návrh)                                              69.000,- Kč         LK

Bezbariérovost objektu bývalých školních dílen                                                 250.000,- Kč         LK

Rekonstrukce podlahy v sokolovně                                                                       755.394,- Kč        SZIF

EU - peníze školám - modernizace výuky v ZŠ Čistá                                            210.728,40 Kč    MŠMT

2011

Markvatické náměstíčko                                                                                                60.000,- Kč      Nadace VIA

Škola je tu pro všechny bez rozdílu věku                                                                      7.000,- Kč      LK

Podpora topení v čistecké tělocvičně                                                                             7.000,- Kč     LK

Hřiště je tu pro všechny                                                                                                  10.000,- Kč     LK

2012

Krkonošská vyhlídka                                                                                                       147.103,- Kč      SZIF

Komunitní plácek na zahradě školy                                                                                 10.000,- Kč      LK

EU - peníze školám - modernizace výuky v ZŠ Čistá                                                   140.485,60  Kč  MŠMT

Malujeme na asfalt s maminkou a tatínkem                                                                      10.000,- Kč     LK

Maminka a tatínek si hrají ve školce                                                                                   10.000,- Kč    LK

Otevřené dveře (obecní knihovna)                                                                                      10.000,- Kč   LK

2013

Dohoda o vytvoření pracovního místa                                                                                  60.000,- Kč    ÚP

Povodeň 2013 (úhrada záchranných a likvidačních prací)                                                  27.444,- Kč    LK

Doplnění výstroje JSDHO Čistá u Horek                                                                                 5.750,- Kč    LK

Maminka a tatínek v MŠ                                                                                                             10.000,- Kč   LK

Sportujeme - přidej se i ty!                                                                                                          5.000,- Kč   LK

Tvoříme podmínky pro sport i zábavu v Čisté                                                                        25.000,- Kč   LK

Podpora JSDHO                                                                                                                          66.000,- Kč  MV ČR

Akceschopnost jednotek JSDHO                                                                                                4.030,- Kč  MV ČR

Rekonstrukce VO, II.a III. etapa                                                                                                  360.000,- Kč  LK

2014

Autobusová zastávka a napojení na silnici I/16 (projekt)                                                       25.000,- Kč     LK

Dohoda o vytvoření pracovního místa                                                                                      99.000,- Kč     ÚP

Dohoda o vytvoření pracovního místa                                                                                       71.793,- Kč    ÚP

Realizace sběru tříděného odpadu obce                                                                                927.108,84 Kč   OPŽP

Snížení energetické náročnosti budovy OÚ                                                                       2.037.751,65 Kč   OPŽP

Jednotný systém varování a vyrozumění pro obec                                                                 30.000,- Kč     LK

Odborná příprava velitelů a strojníků JSDHO                                                                               600,- Kč    MV ČR

Sportovní léto v Čisté u Horek                                                                                                     20.000,- Kč   LK

Digitální protipovodňové opatření + výstražný systém                                                           929.401,- Kč  OPŽP

2015

Dohoda o vytvoření pracovního místa                                                                                            44.000,- Kč   ÚP

Dohoda o vytvoření pracovního místa (doplatek za 2014)                                                             11.338,- Kč  ÚP

Dohoda o vytvoření 2 pracovních míst                                                                                           170.258,- Kč  ÚP

Přestavba požárního přívěsu pro JSDHO Čistá u Horek                                                                  5.000,- Kč  LK

Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Čisté u Horek                                                                       32.000,- Kč  LK

Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO (školení)                                                                     763,- Kč  MV

OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZŠ a MŠ                                                                    69.492,- Kč  LK

Digitální protipovodňové opatření + výstražný systém  (doplatek)                                           143.470,- Kč  OPŽP

B.j. 2PB - VB Čistá u Horek (2 vstupní byty v čp. 152)                                                                 548.033,- Kč  MMR

2016

Dohoda o vytvoření pracovního místa                                                                                            72.000,- Kč  ÚP

Čistá u Horek - Dopravní automobil                                                                                              450.000,- Kč MV ČR

Účelová neinvestiční dotace  na výdaje JSDHO (školení)                                                              2.600,- Kč   LK

Přímá podpora na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO                                              300.000,- Kč   LK

2017

Dohoda o vytvoření pracovního místa                                                                                            135.000,- Kč   ÚP

Evakuační stan pro JSDHO                                                                                                               100.000,- Kč  LK

Rekonstrukce VO, II.a III. etapa  - doplatek                                                                                    4.000,- Kč  LK

Účelová neinvestiční dotace  na výdaje JSDHO (školení)                                                           5.000,- Kč   LK

2018

Revitalizace polní cesty                                                                                                                    95.000,- Kč  LK

Kompostéry pro Čistou                                                                                                                     51.000,- Kč LK

Dohoda o vytvoření pracovního místa                                                                                          45.000,- Kč   ÚP