image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Výzva majitelům psů v obci

Výzva majitelům psů v obciPřipomínáme majitelům psů v naší obci platnost vyhlášky č. 5/2012 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství. Především jde o ustanovení čl. 4, kdy držitel zvířete je povinen zajistit, aby zvíře neznečišťovalo veřejné prostranství, pokud se tak stane, je povinen neprodleně znečištění odstranit. Přestože se obec snaží dlouhodobě napomoci k dodržování této vyhlášky a po obci jsou umístěny koše se sáčky na psí výkaly, dochází opakovaně ke znečištění veřejných prostranství psími exkrementy, především na Stráni, na hřišti ve středu obce, ale také na pěšině na Jaloučí a v okolí hřbitova. Pokud majitelé psů nebudou dodržovat vyhlášku, instaluje zde obec monitorovací zařízení a majitelé psů budou předvoláni k přestupkové komisi. Je na každém majiteli psa, aby na své zvíře dohlédl a případně po něm jeho výměšky uklidil. Svým bezohledným chováním škodí svému okolí a může za to být citelně pokutován.