image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Velké změny v naší škole

Velké změny v naší školeV pondělí 4. září 2017 byl i v čistecké škole oficiálně zahájen nový školní rok. Škola prošla během letních prázdnin mnoha změnami a další budou následovat. Ve školní kuchyni pomáhá nová digestoř, ale především bylo vyměněno velké okno ve východní stěně budovy. Kuchařky tak mohou snáze větrat a celá kuchyň se krásně prosvětlila. Další úpravy probíhaly ve třídách. V prvním patře začala výměna podlahových krytin a malovalo se. Postupně se vyměňuje i nábytek, který se podařilo pouze za dopravu získat z různých škol. Ve druhém patře se také pokládalo linoleum, hlavně jsou ale už nyní využívány prakticky všechny učebny. Z bývalé ředitelny v prvním patře je kabinet učitelů stejně jako ze sborovny o patro výš. Ředitelna je přestěhována do dřívější kuchyňky a v bývalé knihovně je nově sborovna, resp. prostor pro porady, jednání výchovné poradkyně apod.V současné době je čistecká škola na plné kapacitě - je zapsaných 65 žáků, stejně tak jako je plná školka se 24 dětmi.

S takovým množstvím dětí souvisí i další aktivity. Už v loňském školním roce při škole působil Dětský klub. Díky spolupráci s Edda, z.ú., se pokračuje v druhé "družině". To umožňuje plně vykrýt zájemce o školní družinu - dětí z prvního stupně školy, protože jedna třída družiny kapacitně nestačila. Došlo zde od září i k totální výměně personálu, což by mělo pomoci k hodnotnějšímu trávení volného času dětí. Co je pro obec velmi důležité, tak veškeré náklady na provoz a mzdy spojené s touto "družinou" jdou z peněz Evropské unie prostřednictvím Edda, z.ú. Tato instituce dokonce ještě hradí nájem a příspěvek na služby ve výši 9.500,- Kč měsíčně!

V úterý 5. září probíhalo zasedání konkursní komise. K 30. červnu totiž podal rezignaci dosavadní ředitel. Mgr. Ivo Chocholáč. Ještě v červnu byl vyhlášen konkurs. Jedinou přihlášku podala Mgr. Eva Chudobová, která splňuje odbornostní předpoklady a svou vizi školy obhájila před konkursní komisí složenou ze zástupce odboru školství libereckého krajského úřadu, zástupce České školní inspekce, starosty obce a paní Magdaleny Neumannové za zřizovatele školy, Marie Halamové za Radu školy, Mgr. Iva Chocholáče za pedagogy školy a PaedDr. Petra Junka, odborníka na školství - ředitele ZŠ a MŠ Studenec. Paní Mgr. Eva Chudobová byla od 1.7.2017 pověřena řízením školy a od 6.9.2017 je jmenována ředitelkou této příspěvkové organizace obce.

Další změny však budou následovat. Škole se podařilo získat dotační prostředky na pedagogické asistenty do školky i školy, připravuje se vzdělávání rodičů i široké veřejnosti. 

JESLE.png

Opět díky spolupráci s Edda, z.ú., nastane už poměrně brzy v přízemí školy velké budování. Tato organizace totiž připravuje od 1.1.2018 v Čisté zřízení Dětské skupiny. Prakticky půjde o oddělení mateřské školky pro úplně nejmenší děti, kdy bude v personálu mimo učitelek ještě i chůva. Kapacita tohoto zařízení je jasně daná s maximálně 15. dětmi. V nejbližší době budou k tomuto projektu zveřejněny podrobnosti na webu i v obecním zpravodaji, protože už je potřeba začít mapovat zájemce. A opět je tu věc financí. Stejně jako u dětského klubu bude Edda, z.ú., platit  měsíčně cca 10.000,- Kč nájmu a příspěvku na služby. Veškeré finanční investice do stavebních úprav, do vybavení prostor a dále mzdové náklady na pracovnice tohoto zařízení půjdou za touto institucí, takže obec v této fázi nebude muset investovat žádné prostředky. Naopak to přinese vznik dalších pracovních míst a především podstatně navýší možnosti umístění předškoláků do kolektivního zařízení přímo v obci.

Děkujeme předešlému panu řediteli za sílu, kterou věnoval rozjezdu školy (začínalo se s 9 žáčky). Děkujeme všem, kdo během prázdnin jakkoli pomohli ve škole. Přejeme nové paní ředitelce trpělivost, hodně úspěchů v práci. Pedagogickému i nepedagogickému personálu přejeme rovněž zdárný rok. Dětem pak příjemné prostředí a pohodu pro získávání nových znalostí a dovedností.