image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Sběry přinesly velké množství odpadu

Sběry přinesly velké množství odpaduPlný kontejner s objemným odpadem, duben 2017Velkou byla letos jarní sběrová akce  nejen co do obsahu, ale také co do množství vybraného materiálu. Kontejner na objemný odpad přistavený firmou Marius Pedersen se naplnil během necelých dvou hodin pátečního odpoledne. Následně už musel být další odpad složen do rohu školního dvora, odkud jej pracovníci obce během úterý nadvakrát odvezou na skládku.

V pátek sbírali staré železo i hasiči. Tento sběr byl rovněž poměrně náročný, protože po letech i železného šrotu bylo přistaveno k odvozu poměrně hodně.

V pátek i v sobotu hasiči organizovali ve Spolkovém domě sbírku materiálu pro Diakonii Broumov. I zde se sešlo značné množství oblečení, lůžkovin, bot a potřeb do domácností. Organizátoři děkují všem, kdo svými dary materiálu podporují potřebné. 

V pátek i v sobotu probíhal sběr elektroodpadu. Pracovník obce vybral více než 100 ks elektrospotřebičů, které odveze v rámci kolektivního systému, v němž je naše obec zapojena, firma REMA Systém. Je na místě poděkovat za ukázněnost, do nebezpečného odpadu v sobotu před polednem nebyl v naší obci odevzdán ani jeden elektrospotřebič.

Sběrná kolona firmy Marius Pedersen přijela v sobotu pro nebezpečný odpad. Převzali od spoluobčanů velké množství barev, obalů po nich, další chemikálie a pneumatiky. Tohoto odpadu bylo rovněž hodně, ale je rozhodně lepší zaplatit za jeho likvidaci, než se potýkat s černými skládkami v přírodě.

Děkuji tedy ještě jednou za ukázněnost všem spoluobčanům a zaměstnancům obce za nasazení v době pracovního volna.