image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Rozpočet posílí 1.310.132,- Kč

Rozpočet posílí 1.310.132,- KčBěhem posledních několika týdnů bylo obci odsouhlaseno poskytnutí více než 1,3 milionu korun na dotačních podporách projektů, které se už realizovaly, nebo k realizaci spějí. Zde je stručný přehled:  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí – dotace na místo veřejně prospěšných prací. Projekt pokračující z roku 2017. Podpora výplaty zaměstnance obce ve výši 42.250,-Kč v roce 2018.

Ministerstvo spravedlnosti ČR – výkon 100 hodin obecně prospěšných prací nařízených soudem jako alternativní trest. Odpracováno během měsíce dubna při úklidu lesních pozemků po kůrovci a vichřicích za Kantorkou.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast životní prostředí – projekt Kompostéry pro Čistou. Žádost podána v září 2017, dotace přiznána v prosinci 2017. Realizováno v dubnu 2018. Pořízeno 41 ks domovních kompostérů, které jsou rozdány občanům. Náklady 75.850,- Kč. Dotace 51.000,- Kč. Vyúčtováno, čekáme na proplacení.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast životního prostředí – projekt Revitalizace polní cesty nad pivovarem. Žádost podána v květnu 2017, dotace přiznána v prosinci 2017. Předpokládané náklady 192.612,- Kč. Dotace ve výši 95.000,- Kč. Projekt realizován v 05 - 06/2018. Dosud není ukončen.

Dotační fond Libereckého kraje, kancelář hejtmana, oblast požární ochrana – projekt Materiálové vybavení JSDHO Čistá u Horek pro úkoly OOb. Žádost podána v březnu 2018. Dotace přiznána na konci května 2018. Náklady 196.312,- Kč, dotace 137.418,- Kč. Projekt v realizaci – nákupy vybavení pro civilní ochranu.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast tělovýchovy a sportu – projekt Čisteckej pedál. Žádost podána v březnu 2018, dotace přiznána na konci května 2018. Náklady 170.000,- Kč, Dotace 50.000,- Kč. Projekt v realizaci – nákupy upomínkových předmětů. Vyúčtování bude až začátkem měsíce září po vlastní akci.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast zemědělství – projekt Kaplička v obci Čistá u Horek. Žádost podána v únoru 2018, dotace přiznána na konci května 2018. Náklady 165.350,- Kč, dotace 82.600,- Kč. Projekt v realizaci (obnova výklenkové kapličky na rozcestí v Markvaticích).

Dotační fond Libereckého kraje, oblast regionálního rozvoje – projekt Veřejné osvětlení nad pivovarem. Žádost podána do programu obnovy venkova v únoru 2018, dotace přiznána na konci května 2018. Náklady 300.000,- Kč. Dotace 90.000,- Kč. Akce před realizací.

Ministerstvo pro místní rozvoj, program rozvoje venkova – projekt Dětské hřiště v Čisté u Horek. Žádost podána v lednu 2018. Rozhodnutí o poskytnutí dotace v dubnu 2018. Celkové náklady 475.894,- Kč. Dotace 333.125,- Kč. Akce před realizací, předpoklad je během hlavních letních prázdnin.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast kultury a památkové péče – projekt Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého, etapa I.  Žádost podána v únoru 2018. Dotace přiznána na konci května 2018. První etapa záchrany sochy sv. Jana Nepomuckého. Náklady na etapu I. činí 183.862,- Kč. Přiznaná dotace 91.900,- Kč. Jde o součást velkého projektu dotovaného také ze SZiF. Tímto se sníží vlastní podíl obce ve velkém projektu. Realizace léto a podzim 2018.

Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond – projekt Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Čistá u Horek. Žádost podána v únoru 2018. Běží schvalovací proces, projekt prošel úspěšně sérií kontrol. Celkové náklady 495.478,- Kč. Přiznaná dotace  334.839,- Kč. Předpoklad realizace – zahájení léto 2018, ukončení jaro 2019.