image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Práce na silnici pokračují

Práce na silnici pokračujíS ubíhajícím časem úplného uzavření silnice také postupují práce na propustcích i v serpentinách pod Krocanem.

V Čisté probíhá dláždění příkopů od začátku řešeného úseku pod rančem pana Petružálka směrem k centru obce. Jsou rovněž čištěny příkopy. Byl opraven sjezd k čp. 159, buduje se výtoková část propustku u čp. 147. Tento propustek nebude měněn, nově bude vybudován pouze vtokový objekt, výtoková část je prodloužena a bude zde vybrán odtok až k potoku. Stejně tak nebude měněn propustek mezi čp. 176 a čp. 136. Zde bude postavena nová vtoková šachta, do níž bude zaústěn zatrubněný příkop. Naopak se pomalu připravuje úplná rekonstrukce propustku pod čp. 179 ( u Jána).  Pokračují také práce na dokončení propustků u hřiště, nad sokolovnou a na autobusovém zálivu před obecním úřadem.

zatačky04062016.jpgV serpentinách jsou strženy kostky v dolních partiích zatačky0406201602.jpgopravovaného úseku a probíhá odtěžení i podkladních vrstev silnice. To samé probíhá i v horní serpentině. V sanovaném úseku byla nasypána vrstva podkladního kamene. Na tomto polštáři jsou postupně vrstveny další materiály. Bok je zajištěn drátěnými armaturami se speciální textilií a do sypaných vrstev je rovněž vkládána geotextilie a geomříže. Práce zde běží i v sobotu a zatím se daří držet časový harmonogram.

Komplikací je rekonstrukce horecké křižovatky, které zatím brání administrativní průtahy. K tomuto by měla ve 23. týdnu proběhnout koordinační schůzka svolaná odborem dopravy KÚ Libereckého kraje.

 

Podle dosud platných plánů by měla být zahájena výměna povrchů v rekonstruovaném úseku v naší obci v pondělí po pouti, tj. 11. července, kdy by se mělo začít s frézováním staré silnice. Následovat bude pokládka živice.