image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Nezákonné odkládání odpadu

Nezákonné odkládání odpaduV obci se množí případy odkládání odpadu mimo vyhláškou stanovený režim. Jde například o odkládání bioodpadu na místa, kde je v jiný den přistaven kontejner, nebo odkládání pytlů s vytříděným odpadem k silnici dříve, než je termín svozu.  Nezákonně odložený bioodpadDůrazně upozorňujeme občany, že takovéto jednání je porušením vyhlášek o odpadech a může být postiženo pokutou. Bioodpad odkládejte pouze do velkého kontejneru u salaše nebo do kontejnerů, které rotují po vesnici. Pytle s vytříděnými plasty a tetrapakovými obaly odkládejte k silnici až ve středu večer nebo ve čtvrtek brzy ráno. Pokud toto nedodržíte, znečišťujete obec. Musíme pak na úklid vynakládat jinak použitelné prostředky. Do pytlů s vytříděným odpadem se navíc pokouší dostat psi a hlodavci.

Věříme, že soudný člověk toto pochopí a tento nešvar bude minimalizován.    Celý týden je možné pytle s vytříděným odpadem odkládat na centrální sběrné místo za samoobsluhou v centru Čisté a bioodpad do velkého zeleného kontejneru u zemědělské salaše v dolní části obce.