image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > LTM Krkonoše řeší havarijní stav opěrné zdi za čp. 55

LTM Krkonoše řeší havarijní stav opěrné zdi za čp. 551906potok.jpgNa základě rozhodnutí zastupitelstva obce, zahájila firma LTM Krkonoše práce na likvidaci havarijního stavu opěrné zdi na pozemku obce mezi čp. 54 a 55. V květnu zde došlo ke zřícení několikametrového úseku do koryta potoka. Protože je zde reálné nebezpečí poškození čp. 55, bylo nutné zahájit práce co nejdříve. Dojde zde k sanaci zborcené zdi, místo které bude odlita nová zídka z monolitického armovaného betonu, stejně jako tomu bylo o něco výše proti proudu v Potokách. Protože jde o akci na pozemku ve vlastnictví obce,je investorem (226.632,- Kč bez DPH) naše obec a vychází se z podkladů připravených v minulosti projektantem, ing. Kreislem. Bude hrazeno z prostředků obce na protipovodňová opatření. Dojde tu ale také k zaústění odvodnění z propustku na silnici I/16, takže se budeme snažit o spolufinancování ze strany ŘSD Liberec. Práce by měly být hotové do pouti.