image

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace o silnici po KD 7.7.2016

Informace o silnici po KD 7.7.2016zatáčky07072016.jpgVe čtvrtek 7. července 2016 se uskutečnil další z pravidelných kontrolních dnů na rekonstrukci silnice I/16. Práce na úseku STRABAGu probíhají dle harmonogramu. V zatáčkách je navrstven nový armovaný svah a celá plocha silnice byla v opravovaném úseku odtěžena na tzv. pláň. V nejbližších dnech dojde ještě k odtěžení propadajících se jílovitých míst. Následovat by mělo ve 28. týdnu "vápnění", kdy bude na komunikaci navážena zpět z deponie na Horkách směs zeminy a vápence, která po zhutnění poslouží jako stabilizace pod podkladní vrstvou komunikace. Mezi tím se pracuje na odvodnění - jsou vykopány příkopy, do kterých je pokládána do štěrku drenáž a žlabovky. Předpoklad pokládky asfaltů je v serpentinách zhruba v polovině měsíce srpna 2016.    Rozhodně nedopuručejeme do opravovaného úseku vjížět motorovými vozidly a i pro cyklisty je to velmi nebezpečné. I přes zákazy vjezdu se tak často děje. Pohyb po nesourodé pláni ve stavbě může vést ke zranění nebo poškození dopravního prostředku !!!

Dále jsou tu informace od stavbyvedoucího úseků M-SILNIC. Jde o křižovatku na Horkách a také o úsek uvnitř naší obce, kde se pracuje na propustcích, příkopech, sjezdech a připravuje se obnova povrchů:

4.- 8.7.2016 dokončovací práce na odvodnění – římsy, příkopy, terénní úpravy

11.7.2016 rozestavění DIO na Horkách – obj. 102

12.7.2016 frézování Horka

12.-16.7.2016 odkopávky Horka + odkopávky a rýhy na obruby – aut. záliv  Čistá u Horek

13.-15.7.2016 frézování Čistá , autobusový záliv v rámci SO 105, pokládka obrub

15.-.20.7.2016 přípravné a sanační práce před pokládkou v Čisté

od 20.7.2016  pokládka živice na SO 105 (od čp. 53 k čp. 145)

POZOR z důvodu prací na křižovatce na Horkách zde bude provoz od 12.7.2016 v době pracovních činností řízen pracovníky stavby. Mimo tuto dobu bude silniční provoz řízen semafory. Je třeba dodržovat dopravní značení a nechávat prostor na odbočení a projetí v křižovatce na Levínskou Olešnici u obecního úřadu na Horkách.

Další kontrolní den je plánován na čtvrtek 14.7.2016.