Nejvýchodnější obec Libereckého kraje
mapa

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Popis úřadu

Popis úřadu

Obecní úřad

Ladislav Jiřička, starosta

481 596 105, 724 180 480, ou.cista@iol.cz

, místostarosta   

 

Růžena Heková, účetní     

481 596 105, ucetni.oucista@email.cz

Jiří Lejdar, zaměstnanec obce: výkon technických služeb, odpady, údržba zeleně

 

Radek Urban: výkon technických služeb, odpady, údržba zeleně

 

Úřední hodiny

Pondělí            8:00 - 12:00 13:00 - 19:00
Úterý 8:00 - 12:00  
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek pouze smluvené schůzky  
Pátek 8:00 - 12:00  

Zastupitelstvo

Ladislav Jiřička

SNK Volba pro Čistou starosta Čistá u Horek 69

 724 180 480

ou.cista@iol.cz

 

SNK Volba pro Čistou místostarosta    
  SNK Volba pro Čistou

člen

předseda FV 

   
  SNK Volba pro Čistou

člen

předseda VpR

   
   SNK Volba pro Čistou

 člen

předseda KontV

   
  SNK Volba pro Čistou

člen

předseda KultV

   
  SNK Volba pro Čistou

člen

předseda VpSaŽP

   

 VÝBORY

Finanční výbor

Kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce.

Předseda:  

Členové:  

Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy na opatření k odstranění nedostatků. Měl by také obsahovat označení orgánu, který kontrolu provedl a složení kontrolní skupiny, místo, datum a čas provedení kontroly a rozsah kontroly. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Vždy by měl protokol obsahovat u zjištěných nedostatků i ustanovení právního předpisu, které bylo porušeno a konstatování, v čem vidí kontrolující nesoulad zjištěného stavu s právní úpravou.

Předseda:  

Členové:  .

Kulturní výbor

Koordinuje kulturní dění v obci, spolupracuje s vedením základní a mateřské školy, zajišťuje podklady pro obecní kroniku, spolupracuje s orgány státní správy na úseku sociálního zabezpečení. Výbor je také poradním orgánem obce v oblasti sportu, akcí pro děti a mládež. Konzultuje a provádí místní šetření v oblasti grantové politiky obce a sbírá informace a podklady pro žádosti o dotační podporu pro obec v oblasti sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Předseda:  

Členové:   

Výbor pro rozvoj obce

Výbor je poradním orgánem zastupitelstva obce. Průběžně zpracovává podněty ke strategickým dokumentům obce (Strategický plán ekonomického rozvoje obce a Územní plán obce). Vyhodnocuje ankety a průzkumy mezi občany k investičním záměrům a podává zastupitelstvu podněty k řešení strategických otázek plánování budoucnosti obce.

Předseda:  

Členové: