image

Vyhledat

Zásahy 2006

8. února 2006 - jednotka o síle 2x  1+ 4 vyjela na žádost starosty obce k odstraňování sněhu z obecních budov. Zásah zahájen v 15.30 hodin na samoobsluze a ukončen v 17.00 hodin na sokolovně. Odstraňován sníh o síle cca 30 cm z celkové plochy 500m2. Evidováno jako zásah na OPIS Semily.

9. února - proběhla zkouška akceschopnosti jednotky. Přijeli zástupci HZS a před jedenáctou hodinou dopolední byl sirénou  vyhlášen požární poplach. Do deseti minut bylo ve zbrojnici družstvo o síle 1+6 připraveno s technikou k výjezdu. Pánové z HZS byli spokojeni a podporují žádost obce o zařazení jednotky jako JPO V do výjezdových jednotek IZS.

10. února - čtyři čistečtí hasiči odklízeli na žádost starosty obce sníh ze střechy školních dílen a spojovacího krčku na škole. Odklizena plocha cca 300 m2. Mocnost sněhové vrstvy zde však dosahovala místy skoro 1m. Toto evidováno jako pomoc obci a odpracováno 10 hodin.

16. února provedli hasiči průzkum střech na obřadní síni u hřbitova a na autobusové zastávce ve středu obce. Doporučeno starostovi obce odstranění sněhu.

17. února - dva čistečtí hasiči odklízeli sníh ze střechy na obřadní síni u hřbitova. Zde nejsilnější vrstva přesahovala přes 1 metr. Dále byl odstraněn sníh z prostřední autobusové zastávky. Celkem vyčištěno cca 100 m2. Při pomoci obci odpracováno 5 hodin.

27. února 2006 - v 03:29 nahlásil p. Vlastimil Zaplatílek na mobil velitele jednotky požár bývalého pivovaru. Velitel vyzván k zásahu dále  ještě cestou do zbrojnice důstojníkem OPIS Semily. V 03:37 byl vyhlášen poplach požární sirénou a v 03:40 vyjelo zmenšené družstvo o síle 1+3 na místo události s technikou DA 8 Nissan Patrol a PPS 12. Velitel pověřil domovnici ve zbrojnici, aby další hasiče posílala přímo na místo, které není vzdáleno od zbrojnice ani 500 m. Na místo jednotka dojela jako první a velitel rozhodl o nasazení PS na rybník a vytvoření dopravního vedení k cisternám na prostranství před potravinami Romany Hamplové. Byl proříznut led na rybníku, zřízeno odběrné místo a nataženo vedení v délce 5xB 20 m. Naše stříkačka začala plnit studeneckou cisternu. Mezitím majitel, Jan Kratochvíl, otevřel vrata a podařilo se z haly vyvézt traktor a JCB. V hale však zůstala další technika, s níž se nedařilo vyjet. V tu dobu začala prohořívat střecha i nad těmito prostory. Proto byl sem od naší stříkačky natažen útočný proud a našim hasičům se podařilo odříznout ohni cestu a uhasit prohořelý hřeben. Tím jsme uchránili velké hodnoty. Velitel pak zajistil týl a sestry. Stehlíková, Stránská a Lejdarová uvařily čaj, který byl k dispozici pro zasahující hasiče ve várnici ze školy. V tu dobu u zásahu teplota vzduchu -16 !! Starosta obce zajistil odpojení objektu od elektřiny a týlové zázemí v budově OÚ. Požár byl lokalizován kolem páté hodiny a začala likvidace. Hasiči museli rozebrat prakticky celou střechu. Likvidace trvala až téměř do deváté hodiny ráno. Místo jsme pak dohlídávali až do tří odpoledne.  Zásahu se účastnila nakonec jednotka o síle 1+13 a poslední hasiči se domů dostali až po uklizení materiálu a zajištění akceschpnosti techniky před sedmou večerní. Během zásahu došlo k doplnění PHM do techniky. Spotřebováno cca 15 l nafty (auto od začátku zásahu do 10:00 na majáku) a 30 l benzínu ve stříkačce. Nikdo nebyl zraněn, žádná škoda na technice. V průběhu zásahu napaden velitel jednotky p. Stanislavem Mentlem, kvůli tomu, že jej upozornil na špatně parkující kamion, který blokoval dopravu v místě zásahu. Škoda na majetku předběžně vyčíslena na cca 500 000,- Kč. Příčina - trám nebo únik jisker do dřevěného mezistropí.

31.3.2006 - ani naší obci se nevyhnula velká voda. V 11:35 hodin provedl velitel jednotky průzkum - most u Jiráskova mlýna v dolní části obce. Potok Olešnice neustále stoupá.   Obyvatelstvo prostřednictvím obecního rozhlasu a na webových stránkách upozorněno na nebezpečí. Obec rovněž požádala obyvatele o urychlené odstranění volných předmětů od koryta potoka, především větví apod. 12:30 zahájil velitel  se starostou obce monitoring potoka v celé Čisté. Most u mlýna přetéká, chalupu Maršálkových chrání nasypaný val, potok se vylévá do luk v nivě pod hasičskou zbrojnicí. Naproti restauraci u Červinků do pelesti mostu zbývá 20 cm. V Markvarticích je téměř plná regulace.                      17:30 hodin - proveden další průzkum, prší. Most u mlýna stále přetéká, u Vackových - čp. 196 -  stoupá voda k nemovitosti. Naproti Červinkovým je most v bývalém řeznictví plný, ale stále podtéká, most u Horákových má rezervu cca 10 cm. Voda obtéká ze všech stran chalupu pí. Stránské, čp. 66. Propusť u Bukvajových na plné kapacitě, přetéká rybník u Ulrychů, regulace v Markvarticích plná.       19.00 hodin - uskupena jednotka o síle 1+3, most u mlýna stále přetéká. Voda dosáhla k čp. 196, zde provedeno vykopání struhy k odvedení vody od domu zpět do koryta potoka. Před Maršálkovými stále rozbouřený potok drží majiteli preventivně před lety nasypaná hráz. Před Červinkovými oba mosty na hranici průtočnosti. U čp. 66 provedeno zamezení obtékání domu provizorní zábranou z dřevěných desek u plotu Křížkových. Vykopána struha na odvedení vody zpět do potoka. Hasiči rovněž strhli lávku, který bránila průtoku. Propusť u Bukvajových stále drží. Dokončen monitoring. Jednotka se vrátila na základnu ve 20:35 a ve zbrojnici zůstala v pohotovosti.     Ve 22.00 proveden další monitoring. Most u mlýna stále přetéká, u čp. 196 dochází k ústupu vody, mosty proti Červinkům opět plně průtočné, před Horákovými rezerva cca 15 cm, voda klesá. U čp. 66 zjištěno, že opatření byla účinná, voda ustoupila od domu. Hladina potoka pomalu klesá. Přestává pršet a vyjasňuje se.  23.15 proveden poslední monitoring. Potok klesá. Voda ustoupila zpět ke korytu u čp. 196, most u mlýna však stále přetéká. Jinak v celé obci klid, voda opadává. Zásah ukončen ve 23.40, jednotka se vrátila do zbrojnice a šli jsme odpočívat.

1.4.2006 - velitel jednotky požádán p. Gatterovou, čp. 78, o pomoc při čerpání vody ze zaplaveného sklepa, kde je umístěno čerpadlo vodárny. Průzkumem na místě zjištěn průsak spodní vody, zatopení sklepa cca 50 cm vodního sloupce. V 8:30 hodin vyjela jednotka o síle 1+3 na místo události. K zásahu jsme si vypůjčili kalové čerpadlo od f. Kubát-Pavelka. Na místě kalovka nasazena k čerpání sklepa. Po odčerpání části vody byla demontována vodárna a vynesena ze sklepa. Pokračovalo čerpání. Zjištěno, že se do sklepa stále valí spodní voda a ucpaný trativod ji nemůže odvádět. Hasiči se pokusili snížit hladinu v blízké studni, ale toto nemělo výraznější efekt. Zásah ukončen s tím, že čerpadlo bylo ponecháno na místě a občas je nutné pokračovat v čerpání. Majitelka oznámila, že jí přijedou příbuzní, kteří se pak o to postarají. Na vysušení vodárny poskytnut z obce fukar. Jednotka se vrátila do zbrojnice v 10:45 hodin. S čerpáním vody majitelům čp. 78 pomáháno ješte ve 14:00 hodin, v 19:45 hodin a následně pak 2.4.2006 v 19:30 hodin. Průsak stále trvá, čerpadlo na místě ponecháno. Majitelce doporučeno přeinstalovat vodárnu výš na zeď a obnovit trativod ze sklepa. Pokud by tento byl funkční, nebylo by čerpání zapotřebí.

20.5.2006. 22.35 hodin - jednotka o síle 1+3 vyjela na žádost domovníka ze sokolovny ke spadlé střešní krytině na čp. 153 - restaurace Čistá a přetnutému drátu elektrického vedení, který spadl do silnice I/16 v této lokalitě.  Zajistili jsme místo, posbírali plech a lepenku ze silnice a ve spolupráci s VČE byla obnovena dodávka elektr. proudu. Jednotka se vrátila na základnu v 00:30 hodin 21.5.2006. Přičinou byl prudký vítr při bouři. Došlo i k menšímu poničení střechy na budově hasičské zbrojnice.

9.6.2006 - provedli jsme transport zraněné spoluobčanky (vážné pokousání psem) do jilemnické nemocnice.

12.9.2006 - na žádost starosty  uskutečněna technická pomoc obci. Bylo třeba pročistit kanalizační stoku od sokolovny, obchodu a restaurace Čistá. Zásah ve zmenšeném počtu 1+1. Nasazen  jeden proud C od hydrantu u mostku na stráň za garážemi. Bylo to značně fyzicky náročné - do roury jsme ručně nastrkali přes 30m hadice. Akce zahájena v 16:00 hodin a ukončena ve 20:30 hodin.