image

Vyhledat

Zásahy 2005

30.4. 2005 - jednotka o počtu 1+3 zajistila bezpečnost při lapionovém průvodu od školy na Bumbálku a zde dále prováděla požární dozor nad pálením hranice.

                       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.5.2005 - ve 12:15 hodin vyjela jednotka v počtu 1+4 k dopravní nehodě na Horkách. Náhodným kolemjedoucím řidičem jsme byli vysláni na místo havárie. Bohužel jej nepřesně popsal, a tak jsme se vraceli od "panenky Marie". Místo nehody bylo nad Horkama na I/16 směrem k Vidochovu. Na místě zásahu již lékař RZS Jilemnice. Zajištěno místo nehody, zabezpečena motorka a poskytnuta součinnost posádce RZS Jilemnice. Místo předáno posádce RTP z PS Nová Paka a Policii ČR ve 12:58 hodin. Při výjezdu s námi operoval i Jan Boukal z JSDH Roztoky u Jilemnice.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13.5.2005 - jednotka zasahovala v počtu 1+2 u dopravní nehody v horní části Čisté u Horek. Výjezd v 18:40 hodin na žádost starosty obce. Na místě součinnost s HZS, UO Semily - PS Jilemnice, RZS Jilemnice a Policií ČR. Provedeno zajištění místa nehody a zabezpečení plynulosti dopravy až do doby odtahu nejvíce poškozeného vozidla. Návrat do zbrojnice 22:05 hodin.

                              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18. června - zajistili jsme dopravu a dozor nad dětmi při námětovém cvičení u čp. 116 v Čisté Dva týmy dětských záchranářů se zde pokoušely uhasit oheň a ošetřovat raněné. Vyjeli jsme s DA 8 Nissan Patrol s PPS 12 a DA 12 T 805. Bohužel při cvičení zjištěn únik oleje na PS 12 -) nutná oprava.

                                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

29. října se od 14.00 hodin jednotka o síle 1+14 zúčastnila okrskového námětového cvičení. To se uskutečnilo u nás v Čisté. Čistečtí hasiči vynesli PS 12 a další materiál až skoro pod čp. 225 (Kovářovi na Táboře), zde jsme navázali na dopravní vedení a posílili tlak do dvou proudů k simulovanému hašení domu. Mimo nás zde ostatní jednotky zřídily dopravní vedení v celkové délce 280 m, z toho 180 m přes největší převýšení dokonce dvojmo. Cvičení prokázalo připravenost jednotek v okrsku a technickou možnost dopravy vody do této lokality. Jednotka se vrátila do zbrojnice v 16:05 hodin.

                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx