Sponzoři 2007

Zde bychom chtěli poděkovat všem, kdo Fichtlmánii 2007 nějakým způsobem podpořili. Pokud bychom na někoho zapomněli, tak se omlouváme, ale snad tu budou všichni:

Paní Boženě Kudrové a Alexandře Ťapajové za souhlas s vedením závodní dráhy jejich lesními pozemky

Mysliveckému sdružení Černý háj Zálesní Lhota Čistá za souhlas se závodem

ZEFA a.s. Levínská Olešnice za povolení užívání louky jako zázemí a depa, za posečení tohoto prostoru a následnou sanaci blátivého areálu. Jmenovitě velký dík patří pánům Sedláčkovi, Nosálovi a Mládkovi. Taktéž děkujeme za zapůjčení oplůtků na vyznačení dep a trasy.

Ranč Montara, p. František Petružálek,  za shrabání trávy v areálu, za asistenci při vytahování zapadlých účastníků, za poskytnutí balíků slámy do zatáček a za projetí trati při zaváděcím kole velkým traktorem.

Arnošt Čermák, soukr. zemědělec, Levínská Olešnice za odvezení posekané trávy z místa konání

Setter a.s., Čistá u Horek , p. Jan Kratochvíl,  za dopravu laviček do areálu, pomoc při zpevňování cesty a vyprošťování zapadlé techniky těžkým traktorem a dále za zapůjčení nákladního vozu jako jeviště.

Obci Čistá u Horek  za umožnění konat závod, povolení k užití obecních cest, finanční příspěvek, spolupráci možnost používat hasičské vybavení při závodu.

Sdružení RaM autodoprava, Roman Hampl - za dopravu materiálu a poskytnutí nákladního vozu jako jeviště

Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje za zapůjčení terénního sanitního vozu s výbavou.

Andree Malé a Adéle Patkové z Vrchoviny za kadeřnickou show.

Zvukaři Jéňovi Horáčkovi za výborné služby v oblasti "oheň a zvuk".

Sboru dobrovolných hasičů Nedaříž za zapůjčení setů do stanu s občerstvením a za elektrický rozvaděč pro část dep.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Semily za zapůjčení startovních čísel

Základní škole a Mateřské škole Čistá u Horek za zapůjčení startovních čísel, poskytnutí skladových protor, materiálu, vojenského stanu a možnost uvařit pro služby a závodníky polévku.

Sdružení IMDV Horka u Staré Paky za zapůjčení dopravního značení.

Velkoobchod s nápoji, p. Radek Hampl, Čistá u Horek za poskytnuté materiální vybavení a služby spojené se zásobováním. Především však za sponzorství cen pro všechny zúčastněné posádky.

Stanislavu Klazarovi, Josefu Mládkovi, Ladislavu Jiřičkovi, všem z Čisté u Horek  za zapůjčení techniky pro dopravu materiálu a jeho odvoz po akci.

Jaroslavu Plecháčovi, Slávkovi Martsiy a Prokopu Zaplatílkovi z Čisté u Horek za umožnění alektrických přípojek do areálu z jejich domů.

Panu Leoši Hamplovi a rodině Martsiyových a Klazarových za trpělivost při použití jejich pozemků.

Plzeňskému Prazdroji, Potravinám Romana, Čistá u Horek,Smíšenému zboží Vlastimila Zaplatílka, Čistá u Horek, Kadeřnickému salónu Hair Michaely Zaplatílkové, Čistá u Horek, Free Art Agency, Čistá u Horek, Rytí skla Miloš Plecháč,Čistá u Horek,  Autodíly Homolka, Nová Paka, zámečnictví Pavel Brendl , Čistá u Horek za sponzoring cen pro závodníky.

Firmě ADCO DIXI za sponzoring zapůjčením eko WC za nestandartní ceny

Zvláštní poděkování panu Ladislavu Jiřičkovi st. za jeho zodpovědný přístup k elektropřípojkám a p. Františku Vanclovi za zapůjčení elektromateriálu.

Velké poděkování za toleranci sousedům, kteří byli závodem dotčeni

Díky za spolupráci si také zaslouží Policie ČR, jejíž hlídky ze Semilské dopravky i jilemnického obvodního oddělení monitorovaly v době závodu obec.

A obrovské poděkování všem, kdo se akce účastnili jako pořadatelé v organizaci, zásobování, občerstvení, hasičském dozoru, zdravotnicím Lucce Štilcové a Hance Jiřičkové. Díky, díky všem.

                                                                                 Ladislav Jiřička, ředitel závodu

 

 

 

 

 

 

 

Menu

16. 7. Luboš

Zítra: Martina

 www.jawa50zavody.wz.cz

www.mx4life.cz

www.jawacz-dily.cz

Návštěvnost stránek

063047