Vyhledat v textu

Společenská kronika

 

 

Prosinec 2016

V měsíci prosinci budeme blahopřát panu Ondreji Dikorasovi a paní Martě Hekové.

Přejeme všem spoluobčanům klidné prožití adventního času, šťastné a veselé vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce.

V úterý 27. prosince proběhne v obřadní síni poslední rozloučení se zemřelým panem Jaroslavem Melcherem (*1922).

 

Leden 2017

V prvním měsíci roku budeme blahopřát paní Květuši Cermanové, Karlu Horákovi a Marii Kovářové

Únor 2017

V únoru budeme blahopřát panu ing. Vladimíru Valentovi, panu Františku Karáskovi a panu Jiřímu Stránskému.

V pátek 17. února od 12:30 hodin se uskuteční pohřeb paní Marie Jónové (*1929). Obřad v kostele sv. Prokopa, opata a pohřeb do rodinného hrobu na místním hřbitově.  Čest její památce.

Březen 2017

Během měsíce března budeme blahopřát k životním jubileu paní Ivaně Antošové, panu Vlastislavu Plecháčovi, panu Josefu Lejdarovi a paní Marii Trejbalové.

Dne 9.března by se dožila 86. let paní Františka Gatterová. Tichou vzpomínku věnuje rodina.

Duben 2017

 V měsíci dubnu navštívíme s blahopřáním p. Máriu Noskovou.

Květen 2017

V měsíci máji budeme blahopřát panu Ladislavu Klazarovi.

Červen 2017

V červnu se připojíme ke gratulantům panu Gunteru Lejdarovi, paní Bertě Noskové a paní Ireně Štefanové.

Srpen 2017

V měsíci srpnu budeme blahopřát panu Miroslavu Karešovi, paní Miluši Chrtkové a panu Miroslavu Zaplatílkovi.

Září 2017

V měsíci září budeme blahopřát paní Marii Košťálové.

V úterý 19. září proběhne od 14:00 hodin v obřadní síni v Čisté poslední rozloučení s paní Růženou Paulů (*1942) z Bukoviny. Čest její památce.

Od 22. do 30. září bude v sále Spolkového domu bilanční výstava čisteckého malíře Josefa Schorma spojená s výstavkou prací rodinné firmy DaMiRS Dáši a Miloše Plecháčových.

Říjen 2017

V měsíci říjnu budeme blahopřát k životnímu jubileu panu Prokopu Zaplatílkovi a připojíme se ke gratulaci ke Zlaté svatbě manželů Štefanových.

V pátek 27. října proběhne od 11:00 hodin v obřadní síni v Čisté poslední rozloučení s paní Květuší Cermanovou (*1937) z Čisté. Čest její památce.

V neděli 29. října 2017 od 14:00 hodin ve Spolkovém domě uvítáme nové občánky naší obce. Rodiče budou pozváni osobním dopisem.

Listopad 2017

V předposledním měsíci roku budeme blahopřát paní Věře Macháčkové ke kulatým narozeninám.

V neděli 26. listopadu se od 13:30 hodin v sokolovně uskuteční tradiční předvánoční posezení pro Seniory tentokrát zpestřené hudbou Dua Adamis z TV Šlágr.

Prosinec 2017

V prosinci budeme blahopřát Ondreji Dikorasovi a Josefu Schormovi

Do doby adventní přejeme všem co možná nejvíce klidu a pak veselé vánoce a bujarého Silvestra.