Vyhledat v textu

Společenská kronika

 

 

Prosinec 2016

V měsíci prosinci budeme blahopřát panu Ondreji Dikorasovi a paní Martě Hekové.

Přejeme všem spoluobčanům klidné prožití adventního času, šťastné a veselé vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce.

V úterý 27. prosince proběhne v obřadní síni poslední rozloučení se zemřelým panem Jaroslavem Melcherem (*1922).

 

Leden 2017

V prvním měsíci roku budeme blahopřát paní Květuši Cermanové, Karlu Horákovi a Marii Kovářové

Únor 2017

V únoru budeme blahopřát panu ing. Vladimíru Valentovi, panu Františku Karáskovi a panu Jiřímu Stránskému.

V pátek 17. února od 12:30 hodin se uskuteční pohřeb paní Marie Jónové (*1929). Obřad v kostele sv. Prokopa, opata a pohřeb do rodinného hrobu na místním hřbitově.  Čest její památce.

Březen 2017

Během měsíce března budeme blahopřát k životním jubileu paní Ivaně Antošové, panu Vlastislavu Plecháčovi, panu Josefu Lejdarovi a paní Marii Trejbalové.

Dne 9.března by se dožila 86. let paní Františka Gatterová. Tichou vzpomínku věnuje rodina.

Duben 2017

 V měsíci dubnu navštívíme s blahopřáním p. Máriu Noskovou.

Květen 2017

V měsíci máji budeme blahopřát panu Ladislavu Klazarovi.