Vyhledat v textu

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky  

Název vyhlášky  

Účinnost od:

 OZV 6/2011 o poplatku ze psů

28.4.2011 

 OZV 3/2011 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

28.4.2011 

 OZV 5/2011 o poplatku ze vstupného

28.4.2011 

 OZV 6/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity 28.4.2011
 OZV 8/2011 o systému sběru odpadu      zrušeno 2015 14.5.2011
 OZV 5/2012 volny pohyb psů  16.12.2012
 OZV 2/2013 o komunitním kompostování  15.7.2013
 OZV 3/2013 o poplatku za odpad  1.1.2014
OZV 1/2015 o systému sběru odpadu.. 12.3.2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva   2006 - 2010

Usnesení z 1.ustavujícího zasedání 31.10.2006.doc                                                                                                                                                

 

Usnesení z 2. zasedání 13.12.2006.doc

 

Usnesení z 3. zasedání 11.1.2007.doc

 

Usnesení z 4. zasedání 21.2.2007.doc

 

Usnesení z 5. zasedání 29.3.2007.doc

 

Usnesení z 6. zasedání 17.5.2007.doc  
Usnesení z 7. zasedání 14.6.2007.doc   
Usnesení z 8. zasedání 26.9.2007.doc   
Usnesení z 9. zasedání 28.11.2007.doc   
Usnesení z 10. zasedání 23.1.2008.doc  
Usnesení z 11. zasedání 27.2.2008.doc

  

Usnesení z 12. zasedání 23.4.2008.doc   
Usnesení z 13. zasedání 11.6.2008.doc   
Usnesení z 14. zasedání 25.6.2008.doc   
Usnesení z 15. zasedání 27.8.2008.doc   
Usnesení z 16. zasedání 29.10.2008.doc   
Usnesení z 17. zasedání 17.12.2008.doc  
Usnesení z 18. zasedání 29.12.2008.doc  
Usnesení z 19. zasedání 25.2.2009.doc  
Usnesení z 20. zasedání 29.4.2009.doc  
Usnesení z 21. zasedání 24.6.2009.doc  
Usnesení z 22. zasedání 26.8.2009.doc  
Usnesení z 23. zasedání 21.10.2009.doc  

Usnesení z 24. zasedání 16.12.2009.doc

 

Usnesení z 25. zasedání 20.1.2010.doc

 

Usnesení z 26. zasedání 24.2.2010.docUsnesení z 27. zasedání 28.4.2010.doc

 
   
   

 

Zápisy ze ZO 2010-.........

Vnitřní směrnice